« Najít podobné dokumenty

Město Lanškroun - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - MAS Lanškrounsko

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lanškroun.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VPS MAS - smlouva.pdf
Čj.: MULA 32047/2021
Počet listů dokumentu: 3
Počet listů příloh: 0
Spisový znak: 56.12
<br> 1
<br> Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
<br> z rozpočtu města Lanškroun uzavřená podle § 10a zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech
<br> územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů a podle části páté (§ 159 – 170) zákona č.500/2004
<br> Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů
<br> Poskytovatel: Město Lanškroun
<br> Sídlo: nám.J.M.Marků 12,563 01 Lanškroun – Vnitřní Město
<br> IČO: 279102
<br> Zastoupené: Mgr.Radimem Vetchým,starostou
<br> Bankovní spojení: č.účtu 19-2725611/0100,Komerční banka,a.s <.>
<br> Telefon: 465 385 111
<br> E-mail: podatelna@lanskroun.eu
<br> a
<br> Příjemce: Místní akční skupiny Lanškrounsko,z.s <.>
<br> Sídlo: nám.J.M.Marků 12,563 01 Lanškroun – Vnitřní Město
<br> IČO: 22712402
<br> Právní status: právnická osoba
<br> Bankovní spojení: č.účtu 3244252339/0800
<br> Zastoupení: ová,předsedkyně
<br> Telefon:
<br> E-mail:
<br> I.Účel dotace
<br> 1.Předmětem této smlouvy je poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Lanškroun Místní
<br> akční skupině Lanškrounsko,z.s.na úhradu úroků a poplatků z úvěru týkajících se projektů
<br> CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/00009149 Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Lanškroun
<br> II a CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/00001897 Zlepšení řídících a administrativních schopností
<br> Místní akční skupiny Lanškrounsko,z.s <.>
<br> 2.Dotace je poskytována na základě žádosti čj.MULA 9123/2021 ze dne 24.03.2021 <.>
<br> 3.Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se,že bude akci realizovat na svou vlastní odpovědnost <,>
<br> v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy <.>
<br> 4.Dotace je poskytována v souladu se zákonem č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších
<br> předpisů a zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění
<br> pozdějších předpisů <.>
<br> 5.Dotace je ve smyslu zákona č.320/2001 Sb <.>,o finanční kontrole ve veřejné správě a o ...

Načteno

edesky.cz/d/5022250

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lanškroun      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz