« Najít podobné dokumenty

Město Brno - stanovení OOP - ul. Lazaretní

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha_Lazaretni-II.pdf
PŘEHLEDNÁ STUACE:
<br> POTVRZENÍ SOUHLASU S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ:
<br> MIMO
<br> VOZIDLA <,>
<br> s goMOLEMÍM UMC A 52
<br> MIMO ' „ ' s ŠngŠDČÉĚÍM KŠĚAJINZINĚE : \,ÚMČ ASŽ NEUDRŽUJE ',<.> Í _
<br> fížť/ŽfďyZ/Z/ í/ MAGÍSTRÁT MÉŠTA BRNA / Odbor dopravy Kounicova 67,BRNO 4304—
<br> ZNAKOM s.r.o.— ZENGROVA 2694/4,615 00 BRNO,TEL.502 593 383,ZNAKOM©ZNAKOM.CZ,(PRACOVlŠTĚZ RYBNÍČEK 12,502 00 BRNO) Vypracovat,Ředitel: Stěpán.<.>.REZNJK.„.???,<.>,BEDNAR.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.XXXXX XXXXXXXX
<br> podpis: POdpÍXX mob: XXX XXX XXX
<br> Zodpovědný projevktant:
<br> KOMUNIKACE
<br> Technická kontroly: Vedoucí projektant: f
<br> LEGENDA: Petr.<.>,BDMR.<.> v RABEDNAŘ.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> / ' PUdPÍSI PUdPÍSŽ ' ' ZNAKOM 55.0 <.>,ZENGROVA 2694/4,615 00 BRNO
<br> “ NOVĚ NAVRŽENÁ MÍSTNÍ ÚPRAVA IPA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
<br> __,<,>,<,>,<,> Místo: BRNO—ŽÍDENICE,Ul.<.> LAZARETNÍ Číslo 20k.: ZOZOOBÍ 9 STAVAJICI MISTNI UPRAVA - -.* “' ' /.IP 4 DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ SÍInÍDe.UCELOVA KOMUNIKACE Format.A3 „_ Stonlčení úseku: — Datum: 07/2021 & IPA ZRUŠENÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ Akce: Číslo přílohy:,ŽIDENICE - SVÍSLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ U NÁDRAŽÍ BRNO POZNAMKA: _ — Umístění dopravního značení dle TP č.65 (Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích) 1
<br> ObSGhí MÍSTNÍ ÚPRAVA PROVOZU
Lazaretni_VPUK__OOP-II.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67a | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br>
<br> Č.J.: MMB/0617536/2021/HA VYŘIZUJE: XXXXXX XXXXX,DiS.Brno XX.XX.XXXX
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0476786/2021/6
<br>
<br> TEL:
<br> E-MAIL:
542 174 759
<br> handl.martin@brno.cz
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br>
<br>
<br> Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – veřejně přístupné účelové
<br> komunikaci,ul.Lazaretní,Brno (MČ Židenice)
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
<br>
<br> Ulice Lazaretní,veřejně přístupná účelová komunikace,Brno,změna organizace dopravy a
<br> změna místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě
<br> dne 13.9.2021 podaného návrhu místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – veřejně přístupné
<br> účelové komunikaci,ul.Lazaretní,Brno,společnosti ZNAKOM s.r.o <.>,se sídlem Zengrova 4,615 00
<br> Brno,formou výkresu č.1,s názvem „MÍSTNÍ ÚPRAVA PROVOZU“,pod názvem akce „ŽIDENICE –
<br> SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ U NÁDRAŽÍ BRNO“,zpracovaného společností ZNAKOM s.r.o <.>,IČO:
<br> 26264641,s datem červenec 2021,formát 1 A3,č.zakázky 20Z00819,doplněný vyjádřením dotčeného
<br> orgánu Policie České republiky,Městské ředitelství policie Brno,Dopravní inspektorát Brno-město <,>
<br> pracoviště dopravní inženýrství,pod č.j.: KRPB-169105-1/ČJ-2021-0602DI,ze dne 24.9.2021,podle
<br> ustanovení § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br>
<br> s t a n o v í
<br>
<br>
Č.j.: MMB/0617536/2021/HA
<br...

Načteno

edesky.cz/d/5022067

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz