« Najít podobné dokumenty

Město Brno - stanovení OOP - ul. Gajdošova

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha_Gajdosova.pdf
Statutární město Brno Doručeno: 14.09.2021 MMB/0481222/2021
<br> přílohy: 'L'ilsv:
<br> ! "lili/HIM! IIIIIIllllllllllll(llltlllllllll
<br> mmbles7d31370f
<br> 1ísty:1 druh:
<br> C3 4 6
<br> LEGENDA:
<br> © 31 / /„ _1 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ STÁVAJÍCÍ,gw.: :“,fwz-wp -' =— “ min;“ a.' * ' ' POZNÁMKA "***“ “* až; 323%? „ NA ' B1 / _v_1a_ _ DOPRAVNI ZNACENI NAVRHOVANE v,<,>,<.>,<.> ;,<.>.',Instalovat ' nstal Va.VaneskerelDZ mu5| 0yt,|nstaloVano v sloula<1u s TP65,“3133 a navazu1|c1 platnou Ieglslatlvou.Kounicova 67,BRNO ',v,„,<.> Puvodnl VDZ mu5| byt pred InstalaCI noveho odstraneno._004_ !& 31 _v_1a__ DOPRAVNI ZNACENI RUSENE Odstranit ' / OdStrann „ ' VEDOUCÍ ÚDI GENER.ROJEKTA vv RA ov o o v,POLICIE CESKE REPUBLIK'Y _ „ " NT P C AL KONTR '— VVAL " Brnenske KrajSké řBdÍÍGIStVÍ POllCle JihomOFaVSkehO kraje ING.A.Il-llAVLICEK M.JZEMAN,DiS.M <.>,/ZEMAN,DiS.ING./\J.NESPOR Ik komunikace Speelallzovane pracowste dopravnlho mzenyrstw BM a BO <U? M / i./ M tmm DOPRAVNÍHO rNžENÝRSTví Odsouhlaseno dne“ OBJEDNATEL DOKUMENTACE: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO " DATUM ZÁŘÍ 2021 „ _ v NÁZEV AKCE: FORMÁT A4 Pod 0.1.: KRPB— — IGJ-20 -0600D| FÁZE A STUPEŘ Dle 525 zákona č.13/1997 Sb <.>,v v.MĚŘÍTKO 1:500,v OBLAST UL.LISENSK -.„,577 zakona 0.361/2000 Sb.A U L R 0 K Y T 0 V A c.ZAKAZKY NÁZEV VÝKRESU: ČÍSLO PARÉ ČÍSLO VÝKRESU Podpis:
<br> ZMĚNA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
<br> 01.1
Gajdosova_VPUK__OOP.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67a | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br>
<br> Č.J.: MMB/0617491/2021/HA VYŘIZUJE: XXXXXX XXXXX,DiS.Brno XX.XX.XXXX
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0481222/2021/5
<br>
<br> TEL:
<br> E-MAIL:
542 174 759
<br> handl.martin@brno.cz
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br>
<br>
<br> Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – veřejně přístupné účelové
<br> komunikaci,ul.Gajdošova,Brno (MČ Židenice)
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
<br>
<br> Ulice Gajdošova,veřejně přístupná účelová komunikace,Brno,změna organizace dopravy a
<br> změna místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě
<br> dne 14.9.2021 podaného návrhu místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – veřejně přístupné
<br> účelové komunikaci,ul.Gajdošova,Brno,Statutárního města Brna,formou výkresu č.01.1,s názvem
<br> „ZMĚNA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ“,pod názvem akce „FÁZE A OBLAST UL.LÍŠEŇSKÁ – UL <.>
<br> ROKYTOVA“,zpracovaného společností Brněnské komunikace a.s <.>,IČO: 60733098,s datem září
<br> 2021,formát 1 A3,měřítko 1:500,doplněný vyjádřením dotčeného orgánu Policie České republiky <,>
<br> Městské ředitelství policie Brno,Dopravní inspektorát Brno-město,pracoviště dopravní inženýrství,pod
<br> č.j.: KRPB-167572-1/ČJ-2021-0602DI,ze dne 23.9.2021,podle ustanovení § 77 odst.1 písm.c) zákona
<br> o silničním provozu
<br>
<br> s t a n o v í
<br>
<br>
Č.j.: MMB/0617491/2021/HA
<br> Sp.zn.: 5400/OD/MMB/0481222/2021/5...

Načteno

edesky.cz/d/5022065

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz