« Najít podobné dokumenty

Město Brno - stanovení OOP - ul. Vránova

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha_Vranova.pdf
VránovaVránova
<br> Vr
án
<br> ov
a
<br> B
ö
h
<br> m
o
v
a
<br> Žitná
<br> Vránova
<br> Vránova
<br> 1
1
<br> 87 85 83 81 79 77 75 73 71 69
<br> 9
1
11
<br> 2
<br> 67
65 63a 63 61 59 57 55 53 51 49 47 45
<br> 1
3
<br> 1
5
<br> 1
7
<br> 1
9
<br> 1
0
<br> 1
2
<br> 43 41 39 37 35 33 31
29 27 25
<br> 1
2
<br> 1
4
<br> 1
6
<br> 1
8
<br> 2
0
<br> 21
19 17 15 13 11 9 7
<br> 5a 5 3a 3 1b 1a 1
<br> 1
4
<br> 1
6
<br> 2
3
<br> 2
5
<br> 2
7
<br> 2
9
<br> 2
6
<br> 2
8
<br> 22 20 18 16 14 12 10 8 6
4a
<br> 4 2d 2c 2b 246 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26
<br> 13 14
<br> 1
2
<br> 3
4
<br> 5
6
<br> 18
<br> 2
0
<br> 2
2
<br> 2
4
<br> 2
8
<br> 3
0
<br> 3
2
<br> 14
<br> 1213
<br> 15
<br> 19
<br> 2
1
<br> 2
3
<br> 2
5
<br> 2
7
<br> 2
9
<br> 4
1
<br> 3
7
<br> 153155157159161163165
<br> 167
<br> 169171173175177
<br> 17
9
<br> 18
1
<br> 18
3
<br> 18
5
<br> 18
7
<br> 18
9
<br> 19
1
<br> 4
6
<br> 166 164 162 160 158 156 154 152
150 148 146 144
<br> 142 140 138 136 134
<br> 61
<br> 1
7
<br> 2
<br> 7072747678808284868888a
9092949698100
<br> 89959799101103105107109111
113
<br> 1
6
<br> 1
3
<br> 48505254565860
<br> 6264
<br> 6668
<br> 2
3
<br> 2
2
<br> 2
1
<br> 2
0
<br> 1
9
<br> 1
8
<br> 1
7
<br> 1
6
<br> 1
5
<br> 1
9
<br> 1
3
<br> 1
5
<br> 1
7
<br> 104106108110112114116
118120122
<br> 124126
128
<br> 121123125127129131
133
<br> 139141143
<br> Vránova
<br> 117-119
<br> D
lo
<br> u
h
é
<br>
H
o
n
y
<br> 2
22
1
<br> 2
4
<br> 3
9
<br> V
á
ž
n
é
h
o
<br> Vránova
<br> N
o
v
é
<br> n
á
<br> m
ì
s
t
í
<br> N
o
v
é
<br> n
á
<br> m
ì
s
t
í
<br> d
l <.>
<br> a
s
f
<.>
<br> a
s
f
<.>
<br> d
l <.>
<br> a
s
f
<.>
<br> p
a
r
k
o
v
iš
t
ì
<br> a
s
f
<.>
<br> a
s
f
<.>
<br> d
l <.>
<br> d
l <.>
<br> b
e
t
<.>
<br> b
e
t
<.>
<br> bet <.>
<br> d
l <.>
<br> b
e
t
<.> d
l <.>
<br> d
l.d
l <.>
<br> d
l <.>
<br> 11 12
<br> d
l <.>
<br> d
l <.>
<br> d
l <.>
<br> bet <.>
<br> d
l <.>
<br> bet <.>
<br> bet <.>
<br> bet <.>
<br> bet <.>
<br> d
l <.>
<br> d
l <.>
<br> d
l <.>
<br> d
l <.>
<br> d
l <.>
<br> d
l <.>
<br> d...
Vranova_MIII_OOP.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67a | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br>
<br> Č.J.: MMB/0617473/2021/HA VYŘIZUJE: XXXXXX XXXXX,DiS.Brno XX.XX.XXXX
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0370813/2020/6
<br>
<br> TEL:
<br> E-MAIL:
542 174 759
<br> handl.martin@brno.cz
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br>
<br>
<br> Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – místní komunikaci III.třídy,ul <.>
<br> Vránova,Brno (MČ Řečkovice a Mokrá Hora)
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
<br>
<br> Ulice Vránova,místní komunikace III.třídy,Brno,změna organizace dopravy a změna místní
<br> úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě
<br> dne 3.9.2020 podaného návrhu místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – místní komunikaci III <.>
<br> třídy,ul.Vránova,Brno,Statutárního města Brna,městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora,se
<br> sídlem Palackého náměstí 77,621 00 Brno-Řečkovice a Mokrá Hora,formou výkresu č.01.2,s názvem
<br> „ZMĚNA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ“,pod názvem akce „DOPRAVNÍ ZNAČENÍ ULICE VRÁNOVA -
<br> MK“,zpracovaného společností Brněnské komunikace a.s <.>,IČO: 60733098,s datem září 2021,formát
<br> cca 5 A3,měřítko 1:500,č.zakázky 0777-2020,doplněný vyjádřením dotčeného orgánu Policie České
<br> republiky,Městské ředitelství policie Brno,Dopravní inspektorát Brno-město,pracoviště dopravní
<br> inženýrství,pod č.j.: KRPB-166653-1/ČJ-2021-0602DI,ze dne 30.9.2021,podle ustanovení § 77 odst <.>
<br> 1 písm.c) zákona o ...

Načteno

edesky.cz/d/5022064

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz