« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Veřejná vyhláška - stanovení přechodného DZ - ul. Dukelská třída (VMO Tomkovo náměstí)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ul._Dukelska_tr._VMO_Tomkovo_nam._-_objizdne_trasy.pdf
DETAIL 1
<br> DETAIL 2
<br> LEGENDA:
<br> nvm swst uuvwm mím
<br> thann—AF sw ; nnvmwvaCFm smmuvmu mW
<br> ó; ' Ř (Nonamemwmzmžzm.<.>.! www MMB amp nev „ ' mnm JRVALEWDDKDVMumrwnwwznaím' „er „; % * „Will/„&& : _ ruzAvkszuszx ' V V : \ \
<br> wu UMLDNL mm vw \Au dekicziů.„
<br> „ WAMVA/UW „s
<br> ' SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHÚ omianÉ TRASY „ v.\ _ „
<br> Mamma <.>,„mmmmwm až
<br> »! m,„„
<br> „má ' <,>
<br> „mmm yua'nmnpuw mii „mm dnamn! „
<br> „„ ) „mm „
<br> mz emo vmo mmmvo NAMEsn A vu amo vmo mmm/A munmunm
<br> mm uizzmunuím numwim značím“
<br> 14 (or)
ul._Dukelska_tr._VMO_Tomkovo_nam._-_oprava_povrchu_komunikace.pdf
SITUACE PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ - M 1:500
I/42 VMO - TOMKOVO NÁMĚSTÍ
BRNO,BRATŘÍ MRŠTÍKŮ - REKONSTRUKCE KANALIZACE
<br> LEGENDA:
<br> - TRVALÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> - ZÁBOR PRO STAVEBNÍ A VÝKOPOVÉ PRÁCE
<br> - SMĚR OBJÍZDNÉ TRASY PRO IAD
<br> - SMĚR OBCHŮZNÉ TRASY PRO CHODCE
<br> - SMĚR JÍZDY BUS MHD
<br> - KANALIZACE SO 303
<br> - VODOVOD SO 352,SO 356
<br> - TRAMVAJOVÝ PÁS
sil.I/42 Provazníkova
<br> sil.I/42 Pro
vazníkova
<br> Sv
ita
<br> va
<br> Sv
ita
<br> va
<br> Provazn
íkova
<br> účelová komunikace
<br> Kohoutova
<br> sil.I/42 Porgesova
<br> P
<br> Du
ke
<br> lsk
á
<br> tř
íd
<br> a
<br> Bratří Mrštíků
<br> Bratří Mrštíků
<br> Hálkova
<br> Hálkova
<br> Kaloudova - účelová komunikace
<br> 3
<br> 380
<br> 37
<br> SVITAVY
<br> PRAHA
<br> BRATISLAVA
<br> OLOMOUC
<br> HODONÍN
<br> BÍLOVICE
<br> SV
IT
<br> AV
Y
<br> 43
<br> SO
BĚ
<br> ŠI
CE
<br> L
ES
<br> NÁ
<br> ŘE
ČK
<br> OV
IC
<br> E
K
<br> R <.>
P
<br> OL
E
<br> CE
NT
<br> RU
M
<br> 50
0m
<br> 60
4,8
<br> HU
SO
<br> VIC
KÝ
<br> TU
NE
<br> L
<br> DL
<.> 5
<br> 80
m
<br> SV
IT
<br> AV
Y
<br> 43
<br> KR
<.> P
<br> O
LE
<br> LE
SN
<br> Á
<br> H
U
<br> SO
VI
<br> C
E
<br> Du
ke
<br> lsk
á
<br> tř
íd
<br> a
<br> B1
<br> Z2
<br> S7
<br> E13
MIMO
<br> VOZIDLA
S POVOLEN
<br> ÍM STA
VBY A
<br> BUS MHD
<br> 8xZ4d
<br> B1Z2 S7
<br> E13
<br> M
IM
<br> O
VOZIDLA
<br> S POVOLENÍM
STAVBY
<br> 9 x Z4
e
<br> 4x Z4
e
<br> Z4d
<br> S75x
<br> 5x
<br> E13
M
<br> IM
O
<br>
VO
<br> ZID
LA
<br> S PO
VO
<br> LEN
ÍM
<br> STAVB
Y
<br> B24a
<br> IS
11
<br> a
<br> U
LI
<br> C
E
<br> D
U
<br> K
EL
<br> SK
Á
<br> T
Ř
<br> ÍD
A
<br> U
ZA
<br> VŘ
EN
<br> A
<br> HUSOVICKÝ TUNEL
<br> H
O
<br> TE
L
<br> A
M
<br> FO
R
<br> A
IS
<br> 11
b
<br> IS
11
<br> b
D
<br> U
K
<br> EL
SK
<br> Á
T
<br> Ř
<.>
<br> HO
TE
<br> L
AM
<br> FO
RA
<br> IS
11
<br> b
IS
<br> 11
b
<br> DU
KE
<br> LS
KÁ
<br> T
Ř <.>
<br> HO
TE
<br> L
AM
<br> FO
RA
<br> IS
11
<br> b
IS
<br> 11
b
<br> DU
KE
<br> LS
KÁ
<br> T
Ř <.>
<br> IS11b
<br> DUKELSKÁ TŘ <.>
<br> IS11b
...
DOKA_-_ul._Dukelska_tr._VMO_Tomkovo_namesti_.pdf
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
601 67 BRNO,Kounicova 67
<br> _______________________________________________________________________________
<br> Odbor dopravy
<br>
<br> Č.j.: MMB/0597828/2021 Vyřizuje/linka Brno dne
<br> Spis.zn.: 5400/OD/MMB/0597828/2021 Ing.Lang /542174217 24.11.2021
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br>
Odbor dopravy MMB jako příslušný orgán státní správy podle § 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> po předchozím písemném vyjádření Policie ČR MŘP Brno,č.j.KRPB-87167-56/ČJ-2021-0602DI <,>
<br> ze dne 15.11.2021 <,>
<br> postupem v souladu s ustanovením § 171 a následně části šesté zákona č.500/2004 Sb.správní řád <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti žadatele:
<br>
<br>
<br> DOKA,s.r.o <.>,Na návsi 11/5,620 00 Brno,IČ: 634 71 752
<br>
<br> stanovuje přechodnou úpravu provozu
<br>
na místních pozemních komunikacích Dukelská třída,Tomkovo náměstí,Bratří Mrštíků <,>
<br> Hálkova,Merhautova,Jugoslávská,Vranovská,Francouzská,Cejl,Přadlácká,Sportovní
<br> nábřeží,Dačického,Husovická,Svitavská,nám.Republiky,Kaloudova a Provazníkova podle
<br> dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení <,>
<br>
z důvodu opravy povrchu komunikace na ul.Dukelská třída v rámci výstavby I/42 Brno VMO
<br> Tomkovo náměstí a I/42 Brno VMO Rokytova <.>
<br>
<br> Předpokládaný termín realizace je v období 12.12.– 22.12.2021.Skutečný termín bude upřesněn
<br> v rozhodnutí silničního správního úřadu o zvláštním užívání,resp.uzavírce komunikace <.>
<br>
<br> Předmětem tohoto stanovení není přechodná úprava provozu na silnici I.třídy <.>
<br>
<br>
<br> Stanovení je platné pouze se souhlasem silničního správního úřadu a jeho platnost je omezena podle
<br> zákona č.361/2000 Sb.na dobu max.1 rok od vydání stanovení <.>...

Načteno

edesky.cz/d/5022062

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz