« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Veřejná vyhláška - stanovení přechodného DZ - Šumavská 14

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZNAKOM_Sumavska.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | ID datové schránky: a7kbrrn | www.brno.cz
<br> 1
<br> Č.J.: MMB/0606365/2021/GJE VYŘIZUJE: Mgr.XXXXXXXX XXXXXXX Brno,XX.XX.XXXX
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0606365/2021/2 TEL./E-MAIL: 542 174 612 / jeklova.gabriela@brno.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
<br> Odbor dopravy Magistrátu města Brna (dále jen „OD MMB“),jako věcně a místně příslušný orgán státní správy
<br> podle § 77 odst.1 písm.c) a podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních
<br> komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
<br> po předchozím písemném vyjádření Policie České republiky,Městského ředitelství policie Brno,Dopravního
<br> inspektorátu Brno – město,pracoviště dopravního inženýrství (dotčený orgán podle ustanovení § 77 odst.2
<br> písm.b) zákona o silničním provozu),pod č.j.: KRPB-199057-1/ČJ-2021-0602DI,ze dne 19.11.2021 <,>
<br> na základě žádosti žadatele:
<br> ZNAKOM s.r.o <.>,se sídlem Zengrova 2694/4,615 00 Brno,IČ: 262 64 641
<br> s t a n o v u j e p ř e ch o d n o u ú p r a v u p r o v o z u
<br> na pozemní komunikaci – místní komunikaci ul.Šumavská ve městě Brně podle výkresové dokumentace <,>
<br> která je nedílnou součástí tohoto stanovení <,>
<br> z důvodu stavebního záboru před objektem Šumavská 14 (oprava bytového domu) <.>
<br> Předpokládaný termín realizace je v období 01.12.2021 – 31.03.2022.Skutečný termín bude upřesněn
<br> v rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace,resp.uzavírce
<br> pozemní komunikace <.>
<br> Přechodná dopravní značení (dále jen „PDZ“) B 28 „Zákaz zastavení“ se umístí dle §19a odst.4 zákona
<br> č.13/1997 ...
Sumavska_14_-_stavebni_zabor.pdf
OBJEK
T
<br> č.or.14
<br> 1 m
5 m
<br> 20 m
<br> PŘÍSTUP K
<br> NEMOVITOSTI
<br> UMOŽNĚN B30
E13Z2
<br> PŘÍSTUP K
<br> NEMOVITOSTI
<br> UMOŽNĚN
<br> PŘ
ÍS
<br> TU
P
<br> K
<br> NE
MO
<br> VI
TO
<br> ST
I
<br> UM
OŽ
<br> NĚ
N
<br> B3
0
<br> E1
3 Z2
<br> PŘ
ÍS
<br> TU
P
<br> K
<br> NE
MO
<br> VI
TO
<br> ST
I
<br> UM
OŽ
<br> NĚ
N
<br> B28
E13
E8b
<br> DATU
M
<br> MIMO
VOZI
<br> DLA
<br> S POV
OLEN
<br> ÍM
<br> STAVB
YDATU
<br> M
MIMO
<br> VOZI
DLA
<br> S POV
OLEN
<br> ÍM
<br> STAVB
Y
<br> B28
E13
E8b
<br> DATU
M
<br> MIMO
VOZID
<br> LAS
<br> POVO
LENÍM
<br> STAVB
Y
<br> DATU
M
<br> MIMO
VOZID
<br> LA
<br> S POV
OLEN
<br> ÍM
<br> STAVB
Y
<br> STOPP6
<br> ul.ŠUM
AVSKÁ
<br> ul.CHODSKÁ
<br> ul.CHODSKÁ
<br> P2
<br> ST
O
P P
<br> 6
<br> P2
<br> B29
<br> P4E2b
<br> IP6
<br> ZÓN
A
<br> IZ8b
<br> 3
<br> 0
<br> M
IM
<br> O
<br> VYZNAČENÁ
<br> STÁNÍ
<br> O
<br> B
<br> L
<br> A
<br> S
<br> T
<br> P
<br> L
<br> A
<br> C
<br> E
<br> N
<br> É
<br> H
<br> O
<br> S
<br> T
<br> Á
<br> N
<br> Í
<br> ZÓ
N
<br> A
<br> IZ
8a
<br> O
<br> B
<br> L
<br> A
<br> S
<br> T
<br> P
<br> L
<br> A
<br> C
<br> E
<br> N
<br> É
<br> H
<br> O
<br> S
<br> T
<br> Á
<br> N
<br> Í
<br> 3
<br> 0
<br> M
IM
<br> O
<br> VY
ZN
<br> AČ
EN
<br> Á
<br> ST
ÁN
<br> Í
<br> P2
<br> IP11d
<br> E13 (2x)
ZÓNA
V PRACOVNÍ DNY S
<br> OPRÁVNĚNÍM NEBO PO
<br> ZAPLACENÍ CENI NA
<br> MÍSTĚ
<br> ul.CHLUPOVA
<br> IS
11
c
<br> CH
O
D
N
<br> ÍK
<br> ZA
6
<br> 0m
<br> U
ZA
<br> VŘ
EN
<br> E1
3
<br> CH
O
D
N
<br> ÍK
<br> ZA
6
<br> 0m
<br> U
ZA
<br> VŘ
EN
<br> CH
O
D
N
<br> ÍK
<br> ZA 60m
<br> U
ZAVŘENE13
<br> CH
OD
<br> N
ÍK
<br> ZA 60m
<br> U
ZAVŘEN
<br> A15
<br> IP4
<br> IP4
<br> PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> DOČASNĚ ZRUŠENÉ
<br> ZÁBOR - VOZOVKA
<br> 1
<br> PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU
<br> OPRAVY BD ŠUMAVSKÁ 14,BRNO
<br> S
<br> J
<br> Z
<br> V
<br> POZNÁMKA:
<br> - Umístění přechodného dopravního značení dle TP č.66 (Zásady pro označování pracovních míst na pozemních ko...

Načteno

edesky.cz/d/5022061

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz