« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Dotační program Podpora nákupu elektronické nepřenosné předplatní jízdenky MHD 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dotacni_program_Salinkarta_2022.pdf
Statutární město Brno (dále jen „SMB“) - Odbor životního prostředí MMB v souladu s § 10c zákona č <.>
250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném znění,zveřejňuje po dobu 90
dnů:
<br>
<br> PROGRAM: PODPORA NÁKUPU ELEKTRONICKÉ NEPŘENOSNÉ PŘEDPLATNÍ JÍZDENKY MHD
<br>
Výzva k podávání žádostí o dotace z rozpočtu města Brna pro rok 2022
<br> Finanční prostředky v rozpočtu schváleny: Zastupitelstvem města Brna
<br> Datum schválení finančních prostředků: 12/2021
<br> Předpokládaný objem finančních prostředků: podle aktuálních finančních možností rozpočtu SMB
<br> Výše dotace na jeden projekt: 1425 Kč
<br> Lhůta pro podání žádosti: 1.1.2022 až 31.12.2022 (nejpozději však 60 dnů od zakoupení jízdenky)
<br> Lhůta pro rozhodnutí o poskytnutí dotace: do 90 dní od podání žádosti
<br>
Účel programu
<br> Poskytnutím peněžních prostředků podle tohoto dotačního programu plní statutární město Brno jeden
ze svých cílů v oblasti veřejné hromadné dopravy,kterým je podpora a motivace osob k
environmentálně příznivému dopravnímu chování,kterým je častější využívání veřejné dopravy k
cestám na území statutárního města Brna.Současně s tím je cílem tohoto dotačního programu přispívat
k pozitivní motivaci obyvatel statutárního města Brna hradit včas poplatek za obecní systém
odpadového hospodářství <.>
<br> Hlavním účelem dotačního programu je zvýšení zájmu o využívání veřejné hromadné dopravy na úkor
individuální automobilové dopravy,a to formou příspěvku na pořízení (zakoupení):
<br> elektronické základní nepřenosné roční předplatní jízdenky MHD pro zóny 100 a 101 další
navazující zóny dle platného tarifu Dopravního podniku města Brna,a.s.(dále jen „předmětná a
jízdenka MHD“) <.>
<br> Důvody podpory
<br> S ohledem na významnost problematiky automobilové dopravy na území statutárního města Brna
(zásadní podíl na znečišťování ovzduší,přetížení sítě komunikací,neplynulost dopravy,zábor
veřejného prostoru) je podpora zájmu o využívání veřejné hromadné dopravy považ...

Načteno

edesky.cz/d/5022060


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz