« Najít podobné dokumenty

Město Brno - záměr Starobrněnská

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zamer_Starobrnenska_14_pivnice.pdf
STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
<br> Odbor správy majetku MMB
<br> v souladu s ustanovením § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích ve znění pozdějších
<br> předpisů,zveřejňuje záměr statutárního města Brna pronajmout prostory sloužící podnikání
<br> v budově Starobrněnská 14,č.p.340,která je součástí pozemku p.č.478/4 v k.ú.Město Brno <,>
<br> obec Brno
<br>
<br> Prostory mají dva vstupy.Jedním se vchází do části prostor bývalé pivnice o výměře 60,99 m2,druhým do
<br> části bývalého obchodního prostoru o výměře 23,41 m2.prostory jsou v zadní části propojeny chodbou a
<br> s ohledem na společné sociální zázemí jsou nabízeny k pronájmu jako celek.Specifikace místností je
<br> vyznačena v tabulce (viz příloha) <.>
<br> prostory pivnice
<br>
<br> místnost č.účel plocha v m2
<br> 1.02 restaurace 53,51
<br> 1.15 WC 1,44
<br> 1.16 WC 1,38
<br> 1.17 WC předsíň 1,54
<br> 1.18 WC předsíň 1,52
<br> 1.19 WC 1,6
<br> celkem 60,99
<br>
prostory prodejny
<br>
místnost č.účel plocha v m2
<br> 1.23 prodejna 17,81
<br> 1.26 chladírna 5,6
<br> celkem 23,41
<br>
<br>
Prostory jsou nabízeny k pronájmu jako celek <.>
<br>
<br> Podrobnější informace jsou zveřejněny na webových stránkách statutárního města Brna www.brno.cz <,>
<br> sekce občan/nabídka majetku města/pronájem nebytových prostor <.>
<br>
<br> Nabídky na pronájem s uvedením žadatele o pronájem (jméno/název,IČO,kontakty) <,>
<br> předpokládaného účelu využití a návrhem nájemného v Kč/rok přijímá Odbor správy majetku MMB <,>
<br> Husova 3,601 67 Brno,do 14.1.2022 <.>
<br>
<br> Případné další informace podá Odbor správy majetku MMB,Ing.XXXX XXXXXXXXXX,tel.XXXXX XXXX <,>
<br> e-mail skarvadova.dana@brno.cz
<br>
<br>
<br> Bc.Petr G a b r i e l
<br> vedoucí Odboru správy majetku
<br> Magistrátu města Brna

Načteno

edesky.cz/d/5022056

Meta

Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz