« Najít podobné dokumenty

Město Brno - stanovení OOP - ul. Tenorova

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha_Tenorova.pdf
UL.- TENOROVA - MK
<br> Statutární město Brno Doručeno: 14.09.2021 MMB/0481228/2021
<br> 1isty:1 přílohy: druh: 11/sv;
<br> mmb1e57d313714
<br> POZNÁMKA
<br>.Veškeré DZ musí být instalováno v souladu s TP65,TP133 a navazující platnou legislativou.<.> Puvodni VDZ mu51 byt pred Instalau noveho odstraneno.MÁGIUHRLČ/ďfl/ŽI%/ŽŽ/
<br> „,Odbof (Úpravy POLICIE CESKE REPUBLIKY Gummi/a 67,BRNQ Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje —OO4-
<br> Specializované pracoviště dopravního inženýrství BM a BO
<br> Odsouhlaseno dne:
<br> Pod č.j.: KRPB- —
<br> LEGENDA:
<br> „ liší m;; W
<br> IČJ-2O -0600D| © 51 l_v _1a_ _ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ STÁVAJÍCÍ Dle 525 Zákona č.13/1997 Sb.V,„,<,>,„ * 131 _v_1a_ _ DOPRAVNI ZNACENI NAVRHOVANE 5,77 zakona (3.361/2000 Sb.' :,„Stalovat /,<,> Na,„ 1 -.31 _v_1a_ _ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ RUŠENÉ POClpIS.& Odstranit,* Odstranit VEDOUCÍ ÚDI GENER.PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLOVAL
<br> ING.A.HAVLÍČEK
<br> M.JZEMAN,DiS <.>
<br> M.A/ZEMAN,DiS <.>
<br> ING./\J.NEŠPOR
<br> „I —u
<br> KMM
<br> MJ
<br> mw
<br> E||! Brněnské lk komunikace
<br> ÚTVAR DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ
<br> ZMĚNA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
<br> OBJEDNATEL DOKUMENTACE: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO ' DATUM ČERVEN 2021 NÁZEV AKCE: FORMÁT A4 FÁZE A STUPEN,v v,MĚŘÍTKO 1:500 OBLAST UL.LISENSKA - UL.ROKYTOVA „,C.IAKAZKY NÁZEV VÝKRESU: ČÍSLO PARÉ čísm VÝKRESUI
<br> 01.1
Tenorova_MIII_OOP.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67a | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br>
<br> Č.J.: MMB/0617509/2021/HA VYŘIZUJE: XXXXXX XXXXX,DiS.Brno XX.XX.XXXX
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0481228/2021/5
<br>
<br> TEL:
<br> E-MAIL:
542 174 759
<br> handl.martin@brno.cz
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br>
<br>
<br> Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – místní komunikaci III.třídy,ul <.>
<br> Tenorova,Brno (MČ Židenice)
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
<br>
<br> Ulice Tenorova,místní komunikace III.třídy,Brno,změna organizace dopravy a změna místní
<br> úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě
<br> dne 14.9.2021 podaného návrhu místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – místní komunikaci
<br> III.třídy,ul.Tenorova,Brno,Statutárního města Brna,formou výkresu č.01.1,s názvem „ZMĚNA
<br> DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ“,pod názvem akce „FÁZE A OBLAST UL.LÍŠEŇSKÁ – UL.ROKYTOVA“ <,>
<br> zpracovaného společností Brněnské komunikace a.s <.>,IČO: 60733098,s datem červen 2021,formát 1
<br> A4,měřítko 1:500,doplněný vyjádřením dotčeného orgánu Policie České republiky,Městské ředitelství
<br> policie Brno,Dopravní inspektorát Brno-město,pracoviště dopravní inženýrství,pod č.j.: KRPB-167554-
<br> 1/ČJ-2021-0602DI,ze dne 23.9.2021,podle ustanovení § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním
<br> provozu
<br>
<br> s t a n o v í
<br>
<br>
Č.j.: MMB/0617509/2021/HA
<br> Sp.zn.: 5400/OD/MMB/0481228/2021/5
<br>
<br> Magistrát města ...

Načteno

edesky.cz/d/5022054

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz