« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Svolání ZMB č. Z8/034

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Svolani_ZMB_34P.pdf
SVOLÁNÍ
<br> ZASTUPITELSTVA MĚSTA BRNA
<br> K ZASEDÁNÍ č.Z8/34
<br> které se koná v zasedací síni Nové radnice,Dominikánské náměstí č.1,Brno <.>
<br> konaného od 08:00 hodin dne 7.12.2021
<br>
<br> 1.Technický bod (zapisovatelé,právní asistence,ověřovatelé zápisu,schválení programu
<br> zasedání ZMB)
<br> 2.Dotazy,připomínky a podněty občanů (v 8.30 hod.)
<br> 3.Dotazy,připomínky a podněty členů ZMB (dle ust.§ 82,písm.b,zák.č.128/2000 Sb <.>,o
<br> obcích,v platném znění) (1.bod 2.dne jednání,v případě jednodenního zasedání poslední bod
<br> jednání)
<br> 4.Návrh na udělení Ceny města Brna pro rok 2021
<br> 5.Návrh na udělení čestného občanství města Brna za období 2018-2022
<br> 6.Návrh na pojmenování prodloužení stávající ulice na území města Brna
<br> 7.Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o místních poplatcích
<br> 8.Žádost o udělení výjimky z ustanovení čl.3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna
<br> č.15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně pro akci „Stavební úpravy parku Náměstí Odboje <,>
<br> statutární město Brno,městská část Brno-Medlánky“
<br> 9.Žádost o udělení výjimky z ustanovení čl.3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna
<br> č.15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně,ve znění pozdějších obecně závazných vyhlášek <,>
<br> pro akci „Cyklopoint u Anthroposu“ v k.ú.Pisárky
<br> 10.Návrh změny stanov obchodních společností začleněných v rámci Koncernu statutárního města
<br> Brna a návrh revize vlastnických politik obchodních společností začleněných v rámci Koncernu
<br> statutárního města Brna
<br> 11.Návrh změny stanov obchodní společnosti Technologický Park Brno,a.s <.>
<br> 12.Návrh změny stanov obchodní společnosti CD CENTRUM COMS,a.s <.>
<br> 13.Návrh změny stanov obchodní společnosti XXXXX XXXX,a.s <.>
<br> XX.Změna koncernového pokynu - Realizace fotovoltaických a fototermických systémů včetně
<br> jejich akumulace na území a v rámci statutárního města Brna
<br> 15.Návrh dodatku č.26 ke Zřizovací listině Centra ...

Načteno

edesky.cz/d/5022053

Meta

Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz