« Najít podobné dokumenty

Město Brno - k.ú. Židenice,p.p.č. 7988/3,...-Multifunkční sport centrum ( lední hokej)-odvolání proti ÚR-§ 36 SŘ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Seznameni_s_podklady_rozhodnuti.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor územního a stavebního řízení
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor územního a stavebního řízení
<br> Malinovského náměstí 3 | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br> 1
<br> VÁŠ DOPIS Č.J.:
<br>
<br>
ZE DNE:
<br> NAŠE Č.J.: MMB/0618372/2021
<br> SPIS.ZN.: OUSR/MMB/0265018/2021
<br>
<br> VYŘIZUJE: Ing.XXXXX XXXXXXXX
<br> TELEFON: +XXX XXX XXX XXX
<br> E-MAIL: kotinska.lenka@brno.cz
<br> ID DATOVÉ SCHRÁNKY: a7kbrrn
<br>
<br> DATUM: 23.11.2021
<br> POČET LISTŮ: 01
<br>
<br> Seznámení s podklady rozhodnutí
<br>
<br> Magistrát města Brna,Odbor územního a stavebního řízení (dále jen „MMB OÚSŘ“),jako příslušný odvolací
<br> správní orgán,vede odvolací řízení na základě odvolání,které podalo Statutární město Brno,Městská část
<br> Brno-Vinohrady,zastoupená starostou MČ Brno-Vinohrady PhDr.Jiřím Čejkou (dále jen „odvolatel“),proti
<br> rozhodnutí Úřadu městské části města Brna,Brno-Vinohrady,Odboru finančního a výstavby (dále jen
<br> „stavební úřad“),č.j.BVIN 01678/2021/FIN/Kov ze 29.03.2021.Tímto rozhodnutím stavební úřad podle
<br> ust.§ 79 a § 92 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění
<br> pozdějších předpisů,umístil stavbu nazvanou „Multifunkční sportovní centrum se zaměřením na lední hokej“
<br> na pozemcích parc.č.7652/48,7652/49,7652/54,7652/56,7652/57,7652/58,7652/59,7652/123,7747/15 <,>
<br> 7747/16,7747/17,7747/18,7747/19,7747/20,7747/21,7747/22,7747/23,7747/24,7747/25,7747/26 <,>
<br> 7747/27,7747/32,7747/36,7747/39,7747/40,7747/41,7747/42,7747/43,7747/106,7747/109,7966/9 <,>
<br> 7966/12,7966/13,7966/14,7966/15,7966/21,7966/22,7966/23,7966/24,7966/25,7966/26,7966/27 <,>
<br> 7966/28,7747/28,7747/29,7747/30,7747/31,7747/44,7747/89,7747/96,7747/97,7747/98,7747/99 <,>
<br> 7747/100,7747/101,7747/102,7747/103,7747/104,7747/105,7747/107,7966/9,9209 a 9222 vše
<br> v katastrálním území Židenice <.>
<br>
Po vyhodnocení obsahu odvolání,včetně „podnětu k provedení přezkumného řízení...

Načteno

edesky.cz/d/5022051

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz