« Najít podobné dokumenty

Město Strakonice - VŘ_VV_podatelna

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Strakonice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VR_VV_-_podatelna.pdf
Identifikátor DS: 4gpbfnq tel: 383 700 111 IČ: 00251810
e-podatelna: epodatelna@mu-st.cz web: www.strakonice.eu DIČ: CZ00251810
<br>
<br>
<br> Město Strakonice
Městský úřad Strakonice
<br> Mgr.XXXXXXX XXXXXXXXX
<br> tajemnice městského úřadu
Velké náměstí X
386 01 Strakonice
<br>
<br> Tajemnice Městského úřadu Strakonice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa
<br>
Pracovník/pracovnice odboru vnitřních věcí Městského úřadu Strakonice -
<br> podatelna
<br> Druh práce: komplexní zajišťování spisové služby,zajišťování doručování a
<br> provádění úkonů prostřednictvím datových schránek <,>
zajišťování agendy ztrát a nálezů
<br> Místo výkonu práce: Městský úřad Strakonice a město Strakonice
<br> Předpokládaný termín nástupu: leden 2022
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
<br> Platové zařazení: platová třída 7 dle NV č.341/2017 Sb <.>,v platném znění
(příloha č.1: 16 980 Kč – 24 780 Kč dle délky započitatelné
<br> praxe + příslušné příplatky)
<br>
Požadavky:
<br>  minimálně středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou
<br>  znalost práce na počítači
<br>  příjemné vystupování,výborné komunikační schopnosti a zvládání konfliktních situací
<br>  samostatnost a pečlivost,ochota učit se novým věcem
<br>
Uvítáme:
<br>  praxi ve státní správě nebo samosprávě
 znalost činnosti obce s rozšířenou působností
<br>  znalost spisové služby
<br>
Přihlášku je možno předkládat pouze v písemné formě a musí obsahovat:
<br>  jméno,příjmení,titul uchazeče
 datum a místo narození uchazeče
<br>  státní příslušnost uchazeče
 místo trvalého pobytu uchazeče
<br>  číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení pobytu,jde–li o cizího státního občana
<br>  datum a podpis uchazeče
<br>
V přihlášce dále uveďte kontakt (telefon,e-mail) <.>
<br>
K přihlášce je nutno přiložit tyto doklady:
<br>  životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
týkajících se správních činností
<br>  výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce...

Načteno

edesky.cz/d/5021962

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Strakonice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz