« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na MK III. třídy, Korejská, Brno, „OPS 2-01

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0026914_21_9_Pril._vykres_c._01.2_Korejska-24.11.21.pdf
a
s
f <.>
<br> dl <.>
<br> d
l <.>
<br> dl <.>
<br> asf <.>
<br> d
l <.>
<br> z.dl <.>
<br> asf <.>
<br> dl <.>
<br> asf <.>
<br> asf <.>
<br> dl <.>
<br> asf <.>
<br> dl <.>
<br> dl <.>
<br> a
s
f <.>
<br> asf <.>
<br> asf <.>
<br> z.dl <.>
<br> z.dl <.>
<br> dl <.>
<br> z <.>
dl
<.>
<br> b
<.>
<br> d
l <.>
<br> a
s
f <.>
<br> a
s
f <.>
<br> d
l <.>
<br> a
s
f <.>
<br> dl <.>
<br> dl <.>
<br> z.d
l <.>
<br> d
l <.>
<br> b.dl.10x20
<br> č.r.b.dl.20x10)
<br> l <.>
a
<.>
<br> l <.>
a
<.>
<br> dr.k <.>
<br> l.a <.>
<br> DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
<br> PARKOVIŠTĚ
<br> PARKOVIŠTĚ
<br> s
c
h
<.>
<br> s
c
h
<.>
<br> popelnice
<br> lavička
<br> koš koš
<br> lavička
<br> koš koš
<br> pařez
<br> p
o
p
e
ln
ic
e
<br> 2
5
<br> 2
7
<br> 27 25
23 21
<br> 1
<br> 2
<br> 4
<br> 3
<br> 1
<br> K
lí
<br> m
o
v
a
<br> J
in
<br> d
ø
ic
<br> h
o
v
a
<br> Korejská
<br> V
o
r
o
n
ì
ž
s
k
á9
<br> B 28
<br> SL
<br> SL
<br> P 4
<br> 4
<,> 1
<br> 3
<,> 2
<br> 5
<br> 4
<,> 8
<br> 4
<,> 4
<br> 6,0
<br> SL
<br> 3
<,> 9
<br> 3
<,> 9
<br> 2
<,> 0
<br> SL
<br> TS
SL
<br> SL
<br> SL
<br> ch
od
<br> ní
k
<br> 4
5
<,> 0
<br> 4,6
2,0
<br> 3,8
<br> 2
<,> 0
<br> 9
<,> 0
<br> SL
<br> IP 4b
<br> SL
<br> 1
<br> 4,1 2,0
<br> 1
<br> 1
<br> IP
10
a
<br> IP
1
<br> 3
c
<br> IN
S
<br> T
A
<br> L
O
<br> V
A
<br> T
<br> IN
S
<br> T
A
<br> L
O
<br> V
A
<br> T
<br> IN
S
<br> T
A
<br> L
O
<br> V
A
<br> T
<br> IN
S
<br> T
A
<br> L
O
<br> V
A
<br> T
<br> SL
<br> S
L
<br> 1
<,> 6
<br> S
L
<br> 4
<,> 5
<br> 3
<,> 8
<br> 1
<,> 9
<br> 4
<,> 5
<br> 4
<,> 1
<br> 1
<,> 6
<br> 10,0
<br> 2x
S
<br> L
<br> 3,5
<br> SL
<br> 7
5
°
<br> 3,2
<br> 5,8
<br> 7
5
°
<br> 4
<,> 2
<br> 5
4
<,> 8
<br> 4
<,> 2
<br> 5
4
<,> 8
<br> IZ
8
a
<br> S
TÁ
<br> N
Í
<br> VYZN
A
C
E
N
Á
<br> M
IM
<br> O
<br> v
je
<br> z
d
(
ú
d
rž
<br> b
a
z
<br> e
le
<br> n
ě
)
<br> IP 12
RÉSERVÉ
<br> E 13
<br> E 13
<br> IP 13c
<br> E 13
<br> P
<br>
E
1
<br> 3
<br> IP
1
<br> 3
c
<br> E
1
<br> 3
<br> P
<br>
E 1
<br> 3
<br> IP
13
c
<br> E 1
3
<br> P
<br> V
12
a
<br> IN
ST
<br> AL
O
<b...
0026914_21_9_OPS_2-01_MIII_Korejska_2_OOP-24.11.2021.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67a | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br>
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0026914/2021/9 VYŘIZUJE: Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX Brno XX.XX.XXXX
<br> Č.J.: MMB/0615302/2021/VOS TEL./E-MAIL: 542 174 294/vosinek.vlastimil@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – místních komunikacích III <.>
<br> třídy,ulice Korejská,NN269 a Jindřichova,Brno,pod názvem akce: „OPS 2-01,fáze A <,>
<br> PARKOVIŠTĚ KOREJSKÁ“
<br>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 124 odst.6 zákona č <.>
<br> 361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě
<br> dne 26.8.2020 podle ustanovení § 23 odst.1 písm.a) a c) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních
<br> komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PK“),vydaného nařízení statutárního
<br> města Brna č.5/2021,kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č.9/2019,kterým
<br> se vymezují oblasti statutárního města Brna,ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené
<br> úseky užít k stání silničních motorových vozidel za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy,ve
<br> znění pozdějších nařízení,ve spojení s ustanovením § 23 odst.2 zákona o PK,a na základě podle
<br> ustanovení § 77 odst.3 zákona o silničním provozu projednaného návrhu stanovení místní úpravy
<br> provozu na pozemních komunikacích – místních komunikacích III.třídy,ulice Korejská,NN269
<br> a Jindřichova,Brno,formou výkresu číslo 01.2,pod názvem „ZMĚNA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ,pod
<br> názvem akce...

Načteno

edesky.cz/d/5020903

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz