« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Bojanovice - Záměr obce na pronájem bytu č.4 v budově Podporované bydlení č.p. 254

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Bojanovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

4_2021-1b344.pdf
Obec Horní Bojanovice
Horní Bojanovice č.p.96,693 01,IČ 00 283 169 <,>
<br> tel 519 414 227,519 414 233,Email: info@hornibojanovice.cz
<br>
zveřejňuje dle par.39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb.o obcích
<br>
<br>
Z Á M Ě R O B C E
<br>
<br>
Na pronájem obecního bytu v budově č.p.254
<br>
Obec Horní Bojanovice hodlá pronajmout byt č.4 v budově
„Podporované bydlení“ č.p.254 <.>
<br> V Horních Bojanovicích dne 22.11.2021
<br>
……………………….<.> ………………… <.>
XXXXXXXX XXXXXXX –starosta
<br>
<br> Vyvěšeno : XX.XX.2021 Sňato dne:
<br>
Vyvěšeno v elektronické podobě : 22.11.2021

Načteno

edesky.cz/d/5018659

Meta

Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Bojanovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz