« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Slivenec - Výběrové řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Slivenec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výběrové řízení
Úřad městské části Praha-Zbraslav
Odbor kancelář tajemníka
<br>
<br>
<br> Zbraslavské náměstí 464
156 00 Praha-Zbraslav
<br> tel: +420 257 111 888
email: info@mc-zbraslav.cz
IDDS: zcmap6w
<br>
<br>
https: www.mc-zbraslav.cz
IČ: 002 41 857
<br>
<br>
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br>
Tajemník Úřadu městské části Praha-Zbraslav v souladu s ustanovením § 7 zákona č.312/2002 Sb.<,>
o úřednících územních samosprávních celků a o změně některých zákonů,v platném znění,vyhlašuje
dne 18.11.2021 výběrové řízení na obsazení pracovního místa:
<br>
Vedoucí Odboru sociálních agend
<br>
Druh - náplň práce: Vedoucí úředník státní správy a samosprávy - koordinace sociální
<br> práce na území MČ Praha-Zbraslav,řízení a koordinace
pečovatelské služby a agendy opatrovnictví.Vedení,kontrola a
hodnocení sociálních činností,vytváření a spolupráce na sociálních
projektech MČ Praha-Zbraslav.Vytváření a plnění koncepčních
dokumentů MČ Praha-Zbraslav pro sociální oblast <.>
<br>
Místo výkonu práce: Úřad městské části Praha-Zbraslav,Zbraslavské náměstí 464,156
<br> 00 Praha-Zbraslav <.>
<br> Platové zařazení: 10.platová třída dle nařízení vlády č.603/2020 ve vztahu k naří-
<br> zení vlády č.341/2017 Sb <.>,o platových poměrech zaměstnanců ve
veřejných službách a správě,v platném znění <.>
<br>
Předpokládaný termín nástupu: Od 1.1.2022,případně dohodou <.>
<br> Pracovní úvazek: Celý pracovní úvazek na dobu neurčitou se zkušební lhůtou 6 mě-
<br> síců <.>
<br>
Zaměstnancem/vedoucím úředníkem se může stát fyzická osoba,která:
• je státním občanem České republiky,popřípadě fyzická osoba,která je cizím státním občanem
<br> a má v České republice trvalý pobyt
• dosáhla věku 18 let
• je způsobilá k právním úkonům
• je bezúhonná ve smyslu ustanovení § 4 odst.2 zákona o úřednících;
• ovládá jednací jazyk
• splňuje další předpoklady stanovené zvláštním právním předpisem <.>
<br>
Další požadavky pro toto výběrové řízení jsou:
• ukončené vyšší odborné,popř.vysokoškolské vzdělání v bakalářském ...

Načteno

edesky.cz/d/5017964

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Praha - Slivenec
28. 01. 2023
28. 01. 2023
28. 01. 2023
25. 01. 2023
19. 01. 2023
  ...a další
Více dokumentů od MČ Praha - Slivenec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz