« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Slivenec - Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Slivenec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br> Odbor územního rozvoje
<br>
<br>
Síd lo : Mar i ánsk é nám.2 /2,110 01 Praha 1
Pracoviš t ě : Jungmannova 35 /29,110 00 Praha 1
t el.: Kontaktn í cen t rum: 1 2 444,fax : 236 007 157
e-mai l : post a@praha.eu,I D DS: 48i a97h
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ
<br> o společném jednání a vystavení návrhů změn
Z 2845/00,Z 2848/00,Z 2859/00,Z 2896/00,Z 2898/00,Z 2899/00 <,>
<br> Z 2925/00,Z 2947/00 a Z 2951/00
vlny V celoměstsky významných změn
<br> Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
a
<br> vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
<br> V souladu s § 50 odst.2 a 3 ve spojení s § 55 odst.2 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,Magistrát
hlavního města Prahy - odbor územního rozvoje,jako příslušný orgán územního
plánování,oznamuje zahájení projednávání návrhů změn Z 2845/00,Z 2848/00 <,>
Z 2859/00,Z 2896/00,Z 2898/00,Z 2899/00,Z 2925/00,Z 2947/00 a Z 2951/00 vlny V
celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
(dále jen „Změny ÚP“) společným jednáním o návrzích Změn ÚP a zveřejnění
příslušných návrhových dokumentací <.>
<br> Souběžně je vystavena a projednávána dokumentace vyhodnocení vlivů Změn ÚP na
udržitelný rozvoj území (dále jen „VVURÚ“) <.>
<br> Návrhy Změn ÚP a dokumentace VVURÚ byly zpracovány na základě usnesení
Zastupitelstva hl.m.Prahy č.38/12 ze dne 14.6.2018,25/33 ze dne 30.3.2017,38/74
ze dne 14.6.2018,25/30 ze dne 30.3.2017,26/18 ze dne 27.4.2017,38/14 ze dne
14.6.2018,38/73 ze dne 14.6.2018,38/15 ze dne 14.6.2018 a 38/76 ze dne
14.6.2018,kterými byla schválena zadání těchto změn <.>
<br> Z důvodu mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví a krizových opatření vlády
v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaným jako SARS CoV-2/ na
území České republiky (dále jen „krizová opatření“) a s odvoláním se na metodické
sdělení Ministerstva pro místní rozvoj k pr...

Načteno

edesky.cz/d/5017963

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Praha - Slivenec
02. 02. 2023
02. 02. 2023
02. 02. 2023
02. 02. 2023
02. 02. 2023
  ...a další
Více dokumentů od MČ Praha - Slivenec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz