« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Slivenec - Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Slivenec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br> Odbor územního rozvoje
<br>
<br>
<br> Síd lo : Mar ián s k é n ám.2 /2,1 1 0 0 1 Prah a 1
<br> Praco v iš tě : Ju n gm an n o v a 3 5 /2 9,1 1 0 0 0 Prah a 1
<br> te l.: Ko n tak tn í cen tru m : 1 2 4 4 4,f ax : 2 3 6 0 0 7 1 5 7
<br> e-m ail: p o s ta@p rah a.eu,ID DS: 4 8 ia9 7 h
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ
<br> o společném jednání a vystavení návrhu změny
Z 3252/15
<br> Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
(MČ Praha - Troja; zázemí parkoviště ZOO Praha)
<br> V souladu s § 50 odst.2 a 3 ve spojení s § 55 odst.2 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním
<br> plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,Magistrát
hlavního města Prahy - odbor územního rozvoje,jako příslušný orgán územního
plánování,oznamuje zahájení projednávání návrhu změny Z 3252/15 Územního plánu
sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „Změna ÚP“) společným jednáním
<br> o návrhu Změny ÚP a zveřejnění příslušné návrhové dokumentace <.>
<br> Návrh Změny ÚP byl zpracován na základě usnesení Zastupitelstva hl.m.Prahy
<br> č.10/17 ze dne 17.10.2019,kterým bylo schváleno zadání této změny <.>
<br> Z důvodu mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví a krizových opatření vlády
<br> v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaným jako SARS CoV -2/ na
území České republiky (dále jen „krizová opatření“) a s odvoláním se na metodické
sdělení Ministerstva pro místní rozvoj k projednávání územně plánovací dokumentace
v době pandemie,č.j.MMR-20343/2020-81 ze dne 8.4.2020 (dále jen „metodické
<br> sdělení“),proběhne jednání k výše uvedeným změnám takto:
<br> Společné jednání se bude konat dne 7.12.2021 od 8.30 hod <.>
<br> Vzhledem k tomu,že krizová opatření týkající se shromažďování většího počtu osob na
jednom místě stále trvají a na základě doporučení obsažených v metodickém sdělení se
<br> bude společné jednání konat prostřednictvím on-line streamované
<br> videokonference.To...

Načteno

edesky.cz/d/5015718

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Praha - Slivenec
02. 02. 2023
02. 02. 2023
02. 02. 2023
02. 02. 2023
02. 02. 2023
  ...a další
Více dokumentů od MČ Praha - Slivenec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz