« Najít podobné dokumenty

Obec Libníč - Zasedání Zastupitelstva obce Libníč 29.11.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Libníč.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

30. zasedání Zastupitelstva obce Libníč.pdf [0,48 MB]
Obecní úřad Libníč – Obec Libníč email: obec@libnic.cz
Libníč 85,373 71 Libníč tel.: +420724 164 288
www.libnic.cz IČ: 00581445
<br>
V Libníči dne 16.11.2021
<br>
30.zasedání zastupitelstva obce
Na základě § 103 odst.5 zákona číslo 128/2000 Sb.o „obcích“ svolávám tímto
zasedání zastupitelstva obce Libníč <.>
Datum: 29.11.2021
Místo: obecní sál,OÚ Libníč,Libníč 85
Čas: 18:00 hodin
<br> Program:
1.Informace o finanční kontrola za rok 2020
2.Změna jednacího řádu - zveřejňování zápisu ze zastupitelstev
3.Podklad pro výstavbu MŠ
4.Smlouva o věcném břemeni CB-014330060770/001-DVK
5.Smlouva o věcném břemeni CB-014330060770/002-DVK
6.Smlouva o věcném břemeni CB-014330059756/001-DVK
7.Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.CB-001030070053/002-ASE
8.Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
9.Návrh rozpočtu Obec Libníč 2022
10.Žádost o provozní příspěvek MŠ Libníč
11.Návrh rozpočtu MŠ 2022
12.Cenová nabídka na PD nové komunikace k ZTV
13.Kupní smlouva parc.č.487/2 v k.ú.Libníč
14.Čevak a.s.– vodné,stočné na rok 2022
15.Dohoda o úhradě neinvestičního výdajů s Jivnem
16.Žádost o poskytnutí daru
17.Různé
18.Diskuze
<br>
Vstup pouze s respirátorem KN95 nebo FFP2/FFP3 <.>
<br> Vzhledem ke zhoršení COVID-19 situace v obci,prosíme o
prokázání bezinfekčnosti (očkovaných i neočkovaných)
<br> platným testem,případně je možné otestování na místě
před vstupem na veřejné zasedání zastupitelstva obce <.>
<br> Děkujeme
<br>
_________________
XXXX XXXXX,starosta obce
vyvěšeno: XX.XX.XXXX
sejmuto: 29.11.2021

Načteno

edesky.cz/d/5011942

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Libníč      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz