« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Slivenec - Oznámení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Slivenec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení
PRAHA 5
<br> Úřad městské části Praha 5
<br> Odbor dopravy
<br> nám.14.října 1381/4,150 22 Praha 5 L telefon 257 000 133 fax 257 000 210
<br> IČO: 00063631,DIČ C200063631 J
<br> \\\I\||\\j|\\\||\|\|\\\\X\\|\||\|\\|\\\\\\\|\|\|\\||\||\\\|\
<br> [211K7V7
<br> 276.5 S /5
<br> Neznámý provozovatel vozidla (vraku)
<br> Váš dopis zn.Naše č.j Vyřizuje / linka Datum
<br> MC05 241204/2021/ODP/Tu XXXXXX XXXX / XXXXXXXXX X.XX.XXXX Oznámení o zahájení správního řízení
<br> Městská část Praha 5,Úřad městské části Praha 5,Odbor dopravy,jako silniční správní úřad,příslušný podle 5 40,odst.5,písm.b),zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák.č.13/ 1997 Sb.) a Statutu hl.m.Prahy v platném znění,na návrh vlastníka pozemní komunikace zastoupeného Správou služeb hl.m.Prahy zahájil podle & l9c,odst.1,písm <.>,a) zák.č.13/1997 Sb <.>,dne 20.10.2021 řízení ve věci uložení povinnosti provozovateli vraku/vozidla zn.nezjištěno (torzo vozidla),barva červená,bez RZ umístěného na pozemní komunikaci Návětmá,u č.v.0.511969,Praha 5 tento vrak/vozidlo odstranit <.>
<br> Úřad městské části Praha 5,Odbor dopravy,jako silniční správní úřad oznamuje neznámému provozovateli/vlastníku vozidla,že mu byl doručen návrh vlastníka pozemní komunikace,ve kterém má navrhovatel za to,že dané vozidlo splňuje znaky vraku uvedené v 5 19 odst.2 písm.g) zákona č.13/1997 Sb.o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,který je zakázáno odstavit na dálnicích,silnicích,místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích <.>
<br> Poučení: Podle 5 36 odst.3 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád má účastník řízení možnost se před vydáním rozhodnutí vyjádřit k jeho podkladům 1 ke způsobu zjištění,popřípadě navrhnout jeho doplnění do 5 dnů od doručení nebo vyvěšení tohoto oznámení <.>
<br> vedoucí ddbom Doručuje se: __x SSHMP,Kundratka 19,180 00 Praha 8 " Městská část Praha 5,úřední deska Městská část Praha Slivenec,úřední deska STEJNOPIS,za správnost ...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Praha - Slivenec
28. 01. 2023
28. 01. 2023
28. 01. 2023
25. 01. 2023
19. 01. 2023
  ...a další
Více dokumentů od MČ Praha - Slivenec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz