« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Bojanovice - Návrh rozpočtu na rok 2022 a střednědobého výhledu rozpočtu na ro 2023-2024, návrh rozpočtového opatření 3/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Bojanovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

4.-navrh-rozpoctove-opatreni-c.-3-2021-2d5d5.pdf
DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ
ČISTÝ JIHOVÝCHOD
Tovární 22
691 06 Velké Pavlovice
IČ 75117436
<br> Příjmy
§ pol.Org Nst Zdr UZ ZJ text schvál.rozpočet uprav.rozpočet zvýšení+ snížení- po změně důvod
<br> 4113 5 060 5 90003 Neinvestiční přijaté transfery ze SF - Kč 429 900,00 Kč - 300 930,00 Kč 128 970,00 Kč
<br> Nein.dotace na "Adaptační strategii…"
poskytnutá z prostředků Finančního mech
Norska
<br> 4113 5 060 1 90006 Neinvestiční přijaté transfery ze SF - Kč 75 900,00 Kč - 53 130,00 Kč 22 770,00 Kč
Nein.dotace na "Adaptační strategii…"
poskytnutá z prostředků SFŽP
<br> 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 410 800,00 Kč - Kč 56 200,00 Kč 467 000,00 Kč vlastní zdroje (11 obcí),Adaptační strategie
<br> 297 860,00 Kč-
<br> 0
§ pol.Org Nst Zdr UZ ZJ text schvál.rozpočet uprav.rozpočet zvýšení+ snížení- důvod
<br> 3723 5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč - 1 000,00 Kč - Kč přesun na pol.5169
3723 5137 4 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - Kč - Kč 340 300,00 Kč 340 300,00 Kč Projekt "RE UCE CENTRA"
<br> 3723 5161 poštovní služby 700,00 Kč 700,00 Kč - 700,00 Kč - Kč přesun na pol.5169
3723 5164 nájemné 12 500,00 Kč 12 500,00 Kč - 4 300,00 Kč 8 200,00 Kč přesun na pol.5169
3723 5166 konzultační,poradenské a právní služby 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč - 5 000,00 Kč - Kč přesun na pol.5169
3723 5175 pohoštění 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč - 2 400,00 Kč 1 600,00 Kč přesun na pol.5169
<br> 3723 5169 nákup ostatních služeb 170 000,00 Kč 732 000,00 Kč 13 400,00 Kč 745 400,00 Kč přesun z XXX.XXXX,XXXX,XXXX,XXXX,XXXX
3723 5901 Nespecifikované rezervy 267 300,00 Kč 194 500,00 Kč - 165 360,00 Kč 29 140,00 Kč přesun na pol.5137
3723 6122 4 Stroje,přístroje a zařízení 9 468 500,00 Kč 9 868 500,00 Kč 547 200,00 Kč 10 415 700,00 Kč Projekt "RE UCE CENTRA"
<br> 722 140,00 Kč
<br> Financování
<br> § pol.text
schvál <.>
rozpočet 0 zvýšení+ snížení- důvod
<br> 8113 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky 400 000,00 Kč 1 020 000,00 Kč 1 420 000,00 Kč půjčka Hantály a.s <.>
1 020 000,...
5.-navrh-strednedoby-vyhled-rozpoctu-2023-2024-c56e0.pdf
DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ
ČISTÝ JIHOVÝCHOD
Tovární 22
691 06 Velké Pavlovice
IČ 75117436
<br> Příjmy 2023 2024
Paragraf Položka
<br> 4121 179 200,00 Kč 179 200,00 Kč
<br> 6310 300,00 Kč 300,00 Kč
2141 300,00 Kč 300,00 Kč
<br> 179 500,00 Kč 179 500,00 Kč
<br> Výdaje
Paragraf Položka
<br> 3723 235 500,00 Kč 235 500,00 Kč
5136 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč
<br> 5139 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč
<br> 5161 700,00 Kč 700,00 Kč
<br> 5164 12 500,00 Kč 12 500,00 Kč
<br> 5166 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč
<br> 5168 Zprac.XXX a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 3 600,00 Kč 3 600,00 Kč
<br> 5169 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč
<br> STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU PRO ROK 2023-2024
<br> Název
<br> Příspěvky od obcí neinvestiční
<br> Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Příjmy z úroků
<br> Celkem příjmy:
<br> Sběr a svoz ostatních odpadů
Knihy,učební pomůcky,tisk
<br> Název
<br> Nákup materiálu
<br> Poštovní služby
<br> Nájemné
<br> Konzultační,poradenské a právní služby
<br> Nákup ost.služeb-udržovací popl <.>,software,práce programátora,vedení 5169 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč
<br> 5175 400,00 Kč 400,00 Kč
<br> 5901 9 300,00 Kč 9 300,00 Kč
<br> 6310 5 500,00 Kč 5 500,00 Kč
5163 5 500,00 Kč 5 500,00 Kč
<br> 241 000,00 Kč 241 000,00 Kč
<br> Financování
Položka
<br> 8115 61 500,00 Kč 61 500,00 Kč
<br> 61 500,00 Kč 61 500,00 Kč
<br> DSO ČJ eviduje v účetnictví dlouhodobý závazek vůči společnosti Hantály a.s.ve výši 5.395.554,- Kč
<br> Vypracovala: Bc.Vlasta Herzánová
<br> Dne: 25.10.2021
<br> Zveřejněno na úřední desce a elektronicky způsobem umožňující dálkový přístup
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br> Schváleno členskou schůzí DSO Čistý Jihovýchod dne:
<br>
<br> Nákup ost.služeb-udržovací popl <.>,software,práce programátora,vedení
účetnictví,práce manažera,prodloužení domény,registrace "obecuctuje"
<br> Pohoštění
<br> Nespecifikované rezervy
<br> Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Služby pen.ústavů-bankovní poplatky
<br> Celkem výdaje:
<br> razítko úřadu a podpis
<br> ...
2.-navrh-rozpoctu-2022-1f8ea.pdf
DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ
<br> ČISTÝ JIHOVÝCHOD
<br> Tovární 22
<br> 691 06 Velké Pavlovice
<br> IČ 75117436
<br> Příjmy
<br> Paragraf Položka
Schválený rozpočet
<br> 2021
<br> Upravený rozpočet 2021
<br> ke dni sestavení návrhu
<br> rozpočtu 2021
<br> Návrh rozpočtu
<br> na rok 2022
<br> 4113 - Kč 505 800,00 Kč 354 100,00 Kč
<br> - Kč 505 800,00 Kč 354 100,00 Kč
<br> 4116 - Kč - Kč 289 300,00 Kč
<br> - Kč - Kč 289 300,00 Kč
<br> 4216 4 505 000,00 Kč 4 505 000,00 Kč 803 800,00 Kč
<br> 4 505 000,00 Kč 4 505 000,00 Kč - Kč
<br> - Kč - Kč 803 800,00 Kč
<br> 4121 410 800,00 Kč 410 800,00 Kč 278 700,00 Kč
<br> 4 900,00 Kč 4 900,00 Kč 5 000,00 Kč
<br> 3 300,00 Kč 3 300,00 Kč 3 300,00 Kč
<br> 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč
<br> 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 3 100,00 Kč
<br> 76 800,00 Kč 76 800,00 Kč 43 500,00 Kč
<br> 7 200,00 Kč 7 200,00 Kč 7 100,00 Kč
<br> 6 700,00 Kč 6 700,00 Kč 6 800,00 Kč
<br> 12 200,00 Kč 12 200,00 Kč 12 200,00 Kč
<br> 8 800,00 Kč 8 800,00 Kč 8 900,00 Kč
<br> 5 400,00 Kč 5 400,00 Kč 5 500,00 Kč
<br> 3 100,00 Kč 3 100,00 Kč 3 200,00 Kč
<br> 3 400,00 Kč 3 400,00 Kč 3 400,00 Kč
<br> 68 000,00 Kč 68 000,00 Kč 34 700,00 Kč
<br> 3 900,00 Kč 3 900,00 Kč 3 900,00 Kč
<br> 3 300,00 Kč 3 300,00 Kč 3 400,00 Kč
<br> 3 500,00 Kč 3 500,00 Kč 3 400,00 Kč
<br> 7 600,00 Kč 7 600,00 Kč 7 600,00 Kč
<br> 61 700,00 Kč 61 700,00 Kč 28 400,00 Kč
<br> 3 600,00 Kč 3 600,00 Kč 3 700,00 Kč
<br> 5 300,00 Kč 5 300,00 Kč 5 600,00 Kč
<br> 7 300,00 Kč 7 300,00 Kč 7 400,00 Kč
<br> 4 300,00 Kč 4 300,00 Kč 4 400,00 Kč
<br> 11 700,00 Kč 11 700,00 Kč 11 800,00 Kč
<br> 12 800,00 Kč 12 800,00 Kč 12 800,00 Kč
<br> 10 400,00 Kč 10 400,00 Kč 10 400,00 Kč
<br> 62 300,00 Kč 62 300,00 Kč 28 800,00 Kč
<br> 5 300,00 Kč 5 300,00 Kč 5 400,00 Kč
<br> 6310 300,00 Kč 300,00 Kč 300,00 Kč
<br> 2141 300,00 Kč 300,00 Kč 300,00 Kč
<br> 4 916 100,00 Kč 5 421 900,00 Kč 1 726 200,00 Kč
<br> Velké Pavlovice
<br> Vrbice
<br> Zaječí
<br> Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
<br> Příjmy z úroků
<br> Celkem př...

Načteno

edesky.cz/d/5010493

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Bojanovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz