« Najít podobné dokumenty

Obec Račetice - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ RAČETICE

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Račetice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ RAČETICE
Úřední deska - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ RAČETICE - Oficiální stránky Obce RačeticeVYUŽÍVÁME PODPOR ÚSTECKÉHO KRAJE
9.11.2021
Bude polojasno až oblačno.Denní teploty 5 až 9°C.Noční teploty 4 až 0°C <.>
 
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Zastupitelstvo obce Račetice příslušné podle ustanovení § 6 odst.6 písm.a) zákona č. 183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“),o z n a m u j e,ž e za použití ustanovení § 58,§ 59 a § 60 stavebního zákona a ve spojení s ustanoveními § 171-174 zákona č. 500/2004 Sb <.>,správní řád (dále jen „správní řád“) v y d á v á OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ RAČETICE
které schválilo na svém zasedání konaném dne 11. 10.2021,usnesením č. 20/2021.Předmětem opatření obecné povahy je vymezení zastavěného území obce Račetice pro katastrální území Račetice.Zastavěné území je vymezeno ke dni 16. 4.2021.Opatření obecné povahy se týká všech vlastníků pozemků a staveb dotčených Vymezením zastavěného území ve správním území obce Račetice.Textová část Vymezení zastavěného území obce Račetice obsahuje výrokovou část spolu s odůvodněním a rozhodnutím o námitkách.Grafická část Vymezení zastavěného území obce Račetice obsahuje jeden výkres v měřítku 1 : 3 000 zakreslený na podkladu katastrální mapy.Opatření obecné povahy je zveřejněno v úplné podobě na webových stránkách obce Račetice www.racetice.cz.Textová a grafická část je v souladu s § 165 odst.2 stavebního zákona uložena na obci Račetice,u příslušného stavebního úřadu - na Odboru výstavby obecního úřadu Radonice a u úřadu územního plánování – na Městském úřadu v Kadani,Odboru regionálního rozvoje,územního plánování a památkové péče.Zároveň je toto opatření obecné povahy zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetových stránkách obce Račetice www.racetice.cz a dále na mapovém portálu města Kadaň,na adrese https://gis.mesto-kadan.cz/portal.P o u č e n í Proti Vymezení zastavěného území obce Račetice,vydané formou opatření...

Načteno

edesky.cz/d/5005328

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Račetice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz