« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Slivenec - Dokument

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Slivenec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument
1
<br>
<br>
<br>
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br> Odbor ochrany prostředí
<br>
<br>
<br>
Program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí
hl.m.Prahy pro rok 2022
<br> podle ustanovení § 10c zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“) <,>
a zákona č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
<br> o hlavním městě Praze“)
<br> (dále jen „Program“)
<br>
<br> 1.Hlavní město Praha (dále jen „HMP“) poskytuje dvouleté dotace hlavního města Prahy formou
dotací na účel stanovený v článku A.Programu (dále jen „Účel“) s dosažením Účelu
do 31.12.2023 <.>
<br> 2.Dotací jsou peněžní prostředky HMP poskytnuté Žadateli na Účel stanovený v Programu (dále jen
„Dotace“).Za Dotaci se pro potřeby Programu považuje rovněž příspěvek zřizovatele příspěvkové
organizaci zřízené městskou částí HMP podle ustanovení § 28 odst.4 zákona o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů.Na poskytnutí Dotace není právní nárok ve smyslu ustanovení § 10a
odst.2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.Poskytnutí Dotace nezakládá nárok
na její poskytnutí v dalších letech.HMP může změnit podmínky pro poskytnutí Dotace uvedené
v Programu,pokud by došlo ke změnám souvisejících předpisů <.>
<br> 3.O Dotaci v rámci Programu mohou žádat subjekty uvedené v článku E.Programu (dále jen
„Žadatel“) <.>
<br> 4.Žadatel podává žádost o poskytnutí Dotace hlavního města Prahy v oblasti životního prostředí (dále
jen „Žádost“),jejíž vzor je přílohou č.1 Programu.Žádost doručená HMP se Žadateli nevrací <.>
Žádost je evidována v centrální databázi „Informační systém finanční podpory hlavního města
Prahy“.Žadatel je povinen na výzvu HMP bezodkladně písemně poskytnout upřesňující informace
související s Žádostí <.>
<br> 5.Součástí Žádosti je Projekt.Projekt je podrobným popisem Účelu a použitých prostředků k dosaže...

Načteno

edesky.cz/d/5004904

Meta

Rozpočet   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Praha - Slivenec
28. 01. 2023
28. 01. 2023
28. 01. 2023
25. 01. 2023
19. 01. 2023
  ...a další
Více dokumentů od MČ Praha - Slivenec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz