« Najít podobné dokumenty

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Odborný rada – ekolog (683)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Odborný rada – ekolog (683)
Stránka 1 z 4
<br> KAPLANOVA 1931/1
148 00 PRAHA 11 – CHODOV
<br> TEL: 951 421 242
FAX: 951 421 241
<br> ID DS: DKKDKDJ
aopkcr@nature.cz
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na volné služební místo
<br>
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen „AOPK ČR“)
vyhlašuje dle zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě (dále jen „zákon“),výběrové
<br> řízení na obsazení volného služebního místa:
<br>
<br> XXXXXXX XXXX – ekolog (XXX)
<br> v Oddělení MZCHÚ (XXX),Odbor zvláštní ochrany přírody (110)
<br>
<br>
<br> Praha 9.11.2021,č.j.: SR/0103/US/2021 - 2
Vyvěšeno na úřední desce: 9.11.2021
<br> Informace o služebním místě:
<br>  Profese: ekolog;
<br>  Pozice: XXXXXXX XXXX – ekolog (XXX);
<br>  Obor služby: XX.Ochrana přírody a krajiny;
<br>  Oddělení: MZCHÚ (112);
<br>  Odbor: zvláštní ochrany přírody (110);
<br>  Služební úvazek: 1,0;
<br>  Služební poměr: na dobu určitou po dobu trvání projektu OP ŽP „Zajištění
plánovací dokumentace pro vybrané lokality národního významu v České
republice“ (nejdéle do 30.9.2023);
<br>  Místo výkonu služby: Praha;
<br>  Předpokládaný nástup: 3.1.2022 (za předpokladu dokončení výběrového
řízení nebo dle domluvy);
<br>  Platová třída: 12 <.>
<br> Služba zahrnuje zejména:
<br>  odborné vedení a koordinaci soustavy Natura 2000 v ČR – plánování <,>
hodnocení lokalit,vyhlašování,evidence;
<br>  agendu související s naplněním projektu AOPK ČR „Zajištění plánovací
dokumentace pro vybrané lokality národního významu v České republice“
podpořeným z OP ŽP 2014-2020,včetně prezentace dosažených výsledků;
<br>  koordinace zpracování plánovací dokumentace pro chráněná území,návrhů na
nová vyhlášení chráněných území;
<br>  hodnocení prováděné péče,příprava metodických pokynů,příprava podkladů
a stanovisek z hlediska odborného zaměření pro výkon státní správy a zajištění
péče a monitoringu <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Stránka 2 z 4
<br> KAPLANOVA 1931/1
148 00 PRAHA 11 – CHODOV
<br> TEL: 951 421 242
FAX: 951 421 241
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/5004376

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
14. 06. 2022
14. 06. 2022
10. 06. 2022
03. 06. 2022
02. 06. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Agentura ochrany přírody a krajiny ČR      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz