« Najít podobné dokumenty

Obec Sklené nad Oslavou - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Sklené nad Oslavou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejnoprávní_smlouva_o_fin._výpomoci_-_Sklené_n._O._pdf.pdf
MIKROREGION VELKOMEZIŘÍČSKO – BÍTEŠSKO
<br> Radnická 29/1,594 01 Velké Meziříčí
<br> IČ 712 19 986
<br> Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci
<br> uzavřená dle ust.§10 a odst.5 zákona č.250/2000Sb <.>,níže uvedeného dne,měsíce a roku
<br> mezi:
<br>
<br> Příjemcem
<br> Mikroregion Velkomeziříčsko-Bítešsko
<br> Radnická 29/1,594 01 Velké Meziříčí
<br> IČ: 712 19 926
<br> Zast.předsedou Michalem Drápelou
<br> č.ú.: 6004137319/0800
<br>
<br> Poskytovatelem
<br> obec Sklené nad Oslavou
<br> Sklené nad Oslavou 85,591 01 Žďár nad Sázavou
<br> IČ 00295400
<br> Zast.starostou Zdenkem Hallerem
<br> č.ú.: 10825751/0100
<br>
<br> I <.>
<br> Výše poskytnuté finanční výpomoci
<br> Výše poskytnuté finanční pomoci činí: 678 205,- Kč
<br> Termín poskytnutí do: 15.6.2021
<br>
<br> II <.>
<br> Účel,na který jsou poskytované peněžní prostředky určeny
<br> Příjemce získal na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace z OPŽP,reg.č.žádosti
<br> CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_122/0012555,finanční prostředky na pořízení kompostérů pro občany
<br> 14 jeho členských obcí,mimo jiné i pro občany poskytovatele <.>
<br> Protože příjemce nemá k dispozici potřebné finanční prostředky na zakoupení 100 ks
<br> kompostérů pro poskytovatele,žádá poskytovatele o poskytnutí návratné finanční výpomoci <.>
<br>
<br> III <.>
<br> Doba,v níž má být stanoveného účelu dosaženo
<br> Stanoveného účelu bude dosaženo ve II.-III.Q.2021 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> MIKROREGION VELKOMEZIŘÍČSKO – BÍTEŠSKO
<br> Radnická 29/1,594 01 Velké Meziříčí
<br> IČ 712 19 986
<br> IV <.>
<br> Lhůta pro navrácení poskytnutých peněžních prostředků a výši jednotlivých splátek
<br> Finanční výpomoc bude vrácena najednou,na účet poskytovatele,do 30 dnů poté,co příjemce
<br> obdrží na svůj účet dotaci na nákup kompostérů <.>
<br>
<br> V <.>
<br> Podmínky,které je příjemce povinen při použití peněžních prostředků splnit
<br> Příjemce je povinen dodržet účel poskytnutí peněžních prostředků dle čl.II smlouvy <.>
<br>
<br> V...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Sklené nad Oslavou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz