« Najít podobné dokumenty

Obec Ždírec (Havlíčkův Brod) - POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZO ŽDÍREC 13.11.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ždírec (Havlíčkův Brod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZO ŽDÍREC 13.11.2021
Obec Ždírec
<br> starosta obce Ždírce
<br> Ždírec,5.listopadu 2021 Počet listů: 1
<br> Zastupitelstva obce Ždírec
<br> dle rozdělovníku
<br> Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Ždírec
<br> Tímto svolávám zasedání Zastupitelstva obce Ždírec a oznamuji místo,čas a jeho program <.>
<br> Místo konání:
<br> Doba konání:
<br> Obec Ždírec,zasedací místnost.kancelář obecního úřadu,Ždírec &.p.23
<br> 13.listopadu 2021 od 18:00 hodin
<br> Navržený l) Určení ověřovatelů zápisu (& 95 odst.1 zákona o obcích) program: & zapisovatele 2) Schválení programu zasedání ZO 3) Kontrola plnění úkolů a usnesení 4) Zastávky v obci 5) Webové stránky obce Ždírec - podklady 6) Veřejná zeleň v obci - rozšíření 7) Neoprávněné užívaní obecních pozemků 8) Prodej obecních pozemků 9) Žádost o prodej části obecního pozemku 10) Veřejné osvětlení — dar od obce Pohled ] IJVeřejná zeleň v k.ú.po bouřce — pozemcích 3923.3931.3933.39313 & 58-441 12)Návrh rozpočtu na rok 2022 13) Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2023 — 2025 14) Žádost o finanční podporu z rozpočtu obce Oblastní charita Havlíčkův Brod - občan 15) Žádost o finanční podporu z rozpočtu obce Oblastní charita Havlíčkův Brod — rodina 16) Opravy na Č OV 1 ?) Diskuse 1 8) Různé \\ř-x starosta obce Ždírec Vyvěšeno dne: 5.11.2021 :! '.r,r-,a.<.> Sejmuto dne: 15.11.2021,f—Ží'\'% 415: fi;.<.> Elektronicky zveřejněno dne: 5.11.2021 & \" Odejmuto s elektronické úřední desky dne: 15.11.2021 "[

Načteno

edesky.cz/d/5003662

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Ždírec (Havlíčkův Brod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz