« Najít podobné dokumenty

Obec Dalovice - Návrh střednědobého výhledu zozpočtu na roky 2023 až 2025

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dalovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
Příjmy: Rok 2023 Rok 2024 Rok 2025
výhled výhled výhled
<br> 1 Nájemné z infrastruktury celkem 102 800 103 100 103 400
z toho:
<br> 2   z dlouhodobého pronájmu ve výši odpisů 96 900 97 100 97 300
3   z nájemného nad odpisy 5 900 6 000 6 100
4 Výnosy z dividend 16 950 17 100 17 250
5 Služby VSOZČ pro VAK 6 740 6 790 6 840
6 Ostatní nedaňové příjmy  390 400 410
7 Dotace a příspěvky
8 Celkem 126 880 127 390 127 900
<br> Výdaje:
9 Investiční činnost z vlastních zdrojů: 98 688 99 284 99 879
z toho:
<br> 10   z vlastních  zdrojů na  investiční výstavbu  98 688 99 284 99 879
11   snížení rozpracovanosti investic VSOZČ ve VAK
12   investiční úroky ‐ kapitalizované
13 Investiční činnost z cizích zdrojů 0
14 Úroky z úvěrů a půjček nákladové 1 732 1 496 1 261
15 Služby VAK 8 096 7 946 7 796
16 Ostatní provozní náklady 2 984 3 234 3 484
17 Příspěvek na provoz.nákl.DSO, reklamy, sponzoring 1 085 1 085 1 085
18 Příspěvek ze zisku VSOZČ členským obcím 6 000 6 000 6 000
19 Odvod DPH, maj. daní a daně z příjmů fin. úřadu 435 485 535
20 Celkem 119 020 119 530 120 040
21 Saldo 7 860 7 860 7 860
<br> Financování z tuzemska ‐7 860 ‐7 860 ‐7 860
Krátkodobé
<br> 22 Krátkodobé přijaté půjčky
23 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých  půjček
24 Změna stavu krátk.prostř.na bank.účtech (vč. KTK)
<br> Dlouhodobé 
25 Dlouhodobé přijaté půjčky komerční
26 Dlouhodobé přijaté půjčky od provozovatele
27 Splátky úvěrů od obcí
28 Splátky komerčních úvěrů ‐7 860 ‐7 860 ‐7 860
29 Splátky půjček od provozovatele
<br> 30 Výdaje včetně financování 126 880 127 390 127 900
<br> Komentář:
<br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 až 2025
<br>  ‐ ve výhledu nejsou zahrnuty příjmy z dotací, příspěvků a půjček. Cizí zdroje budou do rozpočtů VSOZČ započteny 
vždy po projednání plánů investic na příslušné roky <.>
 ‐ všechny ceny jsou uvedené bez DPH <.>
<br> Níže uvedený návrh výhledu rozpočtu na roky 2023 až 2025 bude projednán na řádném 65. zasedání Valné hromady 
Vodohospodářského sdružení ob...

Načteno

edesky.cz/d/5003085

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dalovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz