« Najít podobné dokumenty

Obec Dalovice - Návrz rozpočtu VSOZČ na rok 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dalovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
Příjmy: Položka Rok 2021 Rok 2021 Rok 2022 Rok 2022 Rok 2022
rozp.skladby schvál.rozp.oček.skuteč.základ daně DPH rozpočet
<br> 1 Nájemné z infrastruktury celkem včetně DPH 2132 122 452 122 452 102 500 21 525 124 025
z toho:
<br> 2   z dlouhodobého pronájmu ve výši odpisů vč. DPH 2132 117 007 117 007 96 700 20 307 117 007
3   z nájemného nad odpisy včetně DPH 2132 5 445 5 445 5 800 1 218 7 018
4 Výnosy z dividend 2142 16 650 9 825 9 900 9 900
5 Služby VSOZČ pro VAK včetně DPH 2xxx 6 808 6 808 6 649 669 7 318
6 Ostatní nedaňové příjmy včetně DPH 2,3xxx 414 414 380 46 426
7 Dotace a příspěvky 3,4xxx 68 983 96 279 82 116 82 116
8 Celkem 215 307 235 778 201 545 22 240 223 785
<br> Výdaje:
9 Investiční činnost z vlastních zdrojů včetně DPH: 6x 158 308 160 666 112 856 52 188 165 044
z toho:
<br> 10   z vlastních  zdrojů na  investiční výstavbu včetně DPH 6xxx 157 301 160 651 111 896 52 188 164 084
11   snížení rozpracovanosti investic VSOZČ ve VAK 6xxx 0 0
12   investiční úroky ‐ kapitalizované 6xxx 1 007 15 960 960
13 Investiční činnost z cizích zdrojů 6xxx 119 318 135 270 136 616 136 616
14 Úroky z úvěrů a půjček nákladové 5141 213 30 200 200
15 Služby VAK včetně DPH 51xx 8 625 8 625 8 405 950 9 355
16 Ostatní provozní náklady v cenách včetně DPH 5xxx 2 205 2 205 2 134 171 2 305
17 Příspěvek na provoz.nákl.DSO, reklamy, sponzoring 5xxx 85 85 1 085 1 085
18 Příspěvek ze zisku VSOZČ členským obcím 5321 0 0 6 000 6 000
19 Odvod DPH, maj. daní a daně z příjmů fin. úřadu 5362 ‐25 009 ‐28 359 235 ‐29 869 ‐29 634
20 Celkem 263 745 278 522 267 531 23 440 290 971
21 Saldo ‐48 438 ‐42 744 ‐65 986 ‐1 200 ‐67 186
<br> Financování z tuzemska 81 48 438 42 744 65 986 1 200 67 186
Krátkodobé
<br> 22 Krátkodobé přijaté půjčky 8113 0 0 0
23 Uhrazené splátky krátkodobých  přijatých  půjček 8114 0 0 0
24 Změna stavu krátkodobých  prostř.na bank.účtech 8xxx 1 051 6 701 11 486 1 200 12 686
<br> Dlouhodobé 
25 Dlouhodobé přijaté půjčky komerční 8123 30 000 9 000 46 000 46 000
26 Dlouhodobé...

Načteno

edesky.cz/d/5003084

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dalovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz