« Najít podobné dokumenty

Obec Kbelnice - Zápis z řádné schůze výboru DSO Brada-Rybníček a Kbelnice 3.11.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kbelnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zápis potvrzený .pdf [0,81 MB]
Zápis z řádné schůze výboru DSO Brada-Rybníček a Kbelnice
<br> dne 3.11.2021 18 hod
<br> Přítomni výbor: Bc.Fi|ip Smolík,lng.XXX XXXXX,Roman Jand'ourek,lVIgr.XXXXX XXXXXX,Ing.XXXXXXXX XXXXX,Ing.XXXX XXXXXXX
<br> Přítomno: X členů výboru—jednáníje usnášeníschopné Zapisovatel: ing.XXXXXXXX XXXXX,Ověřovatel zápisu: Ing.XXX XXXXX
<br> Program jednání:
<br> X.příspěvek obcí 2021
<br> 2.závěry předauditu hospodaření za rok 2021
<br> 3.stočné 2022
<br> - dopad změny ceny 1|VlWh u elektřiny
<br> - požadavek fondu na finanční udržitelnost pro rok 2022
<br> 4.možnost převodu provozování,výběrové řízení,souvislost s plátcem DPH 5.vedení DSO od 4/2022
<br> 1.příspěvek obcí 2021
<br> — obcím bude poslána žádost o příspěvek podle plánu 2021
<br> - obce dají do rozpočtu pro rok 2022 příspěvek na provoz pro DSO Brada— Rybníček a Kbelnice každá ve výši 70000 Kč
<br> schváleno poměrem hlasů: 6 pro/0 proti/0 zdržel se 2.závěry předauditu hospodaření za rok 2021
<br> - předseda podal informaci o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření DSO za rok 2021 se závěrem : nebyly zjištěny nedostatky
<br> 3.stočné 2022 - změna ceny silové elektřiny 2 1,595 Kč/kWh na 2,378 Kč/kWh
<br> - požadavek na udržitelnost VHI na rok 2022 : minimálnívýše PFO : 97002 Kč musí být dodržena i po odečtení případné ztráty hospodaření.PFO nesmí být dotováno zjiných zdrojů než ze stočného
<br> — očekávané zdražení nákladových vstupů min.ve výši 5 %
<br> na základě těchto informací bylo dohodnuto,že předseda předá pro výpočet stočného pro rok 2022 informaci,že plánované PFO má být 100000 Kč a očekávaná výše stočného pro rok 2022 je max.55 Kč/m3 včetně DPH
<br> schváleno poměrem hlasů: 4 pro/O proti/2 zdržel se 4.možnost převodu provozování,výběrové řízení,souvislost s plátcem DPH
<br> - jako první krok bude získání informace o dopadu případné změny na plátcovství daně DPH zajistí předseda
<br> — dalším krokem bude výběr partnera pro koncesnívýběrové řízení schváleno poměrem hlasů: 6 pro/0 proti/0 zdržel se 5.vede...

Načteno

edesky.cz/d/5001601


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kbelnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz