« Najít podobné dokumenty

Obec Potvorov - Usnesení z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Potvorov 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Potvorov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ke stažení
Obec Potvorov
<br> ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE č.09/2021
<br> Usnesení
<br> z 9.veřejného zasedání zastupitelstva obce Potvorov konaného dne 3.11.2021 od 17.00 hod.v budově OU obce Potvorov
<br> Schvaluje:
<br> 1) Nákup spoluvlastnického podílu o velikosti id.% zalesněného pozemku s p_ č.1002/23 ve výši 16 065; Kč <.>
<br> 2) Návrh založit novou vyhlášku o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství na ceně za jeden litr,ato ve výši 0,50 Kč <.>
<br> 3) Zimní údržbu v obci bude provádět p.L.XXXXX a p.J.Pěnkava <.>
<br> X) Prominutí zaplacení pronájmu sálu v KD za účelem konání výroční schůze Spolku pro románský kostel v Potvorové dne 20.11.2021 <.>
<br> 5) Finanční příspěvek na úhradu Mikulášské nadílký organizované Spolkem pro románský kostel v Potvo- rově v rámci Mikulášského koncertu 4.12.2021 v kostele v Potvorově.Bere na vědomí :
<br> 1) Aktuální stav zpracování ÚP
<br> 2) Výsledek ankety mezi trvale přihlášenými v obci Potvorov ohledně návrhů obecního znaku a vlajky.(jednoznačnost výběru varianty B)
<br> 3) Možnost využití grantu společnosti NET4GAS k interiérovým úpravám zázemí místního pohostinství a KD a k nákupu nových stolů a židlí <.>
<br> 4) Žádost o účast na úklidu obce v den státního svátku,tj.17.11.2021 <.>
<br> 5) Rozsvícení vánočního stromu v Potvorově je plánováno na neděli 28.11.2021 od 17 hodin <.>
<br> Dne 3.11.2021 Zapsal : XXXXX XXXXXXXXX Ověřil : Mgr.XXXXXX XXXXXXXXX
<br> XXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX,starosta
<br> Vyvěšeno dne : X.XX.2021 % „,Seimuto dne : 23.11.2021 ; “„s PCTVGROV ! 1 PSČ 331 41 ok'es Plzeň — sever Podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení : 1 /f/ ] f/xc Obm—
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup od : 7.11.2021 do : 23.11.2021

Načteno

edesky.cz/d/5001459

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Potvorov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz