« Najít podobné dokumenty

Obec Dráchov - Oznámení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dráchov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha 1
Výskyt ptačí chřipky H5N1 v k.ú.Soběslav Informace pro občany obce Dráchov
<br> Obec Dráchov dnes obdržela informaci o výskytu ptačí chřipky (H5N1) u volně žijících ptáků na katastru města Soběslav (slepé rameno řeky Lužnice na Švadlačkách).Jelikož byl virus ptačí chřipky potvrzen u volně žijících ptáků,nebudou
<br> v souladu s platnou legislativou přijímána žádná další opatření a stanovována pásma kolem místa nálezu uhynulých volně
<br> vol
<br> ŽIJICÍCh ptáků <.>
<br> Vzhledem k možnému šíření nákazy žádáme občany a místní drobnochovatele drůbeže o řádné dodržování biologické bezpečnosti v chovech.Důsledné dodržování zásad biologické bezpečnosti představuje hlavní preventivní opatření k zabránění zavlečení původce ptačí chřipky do chovů drůbeže.Především doporučujeme krmení a napájení pro drůbež zajišťovat ve vnitřních ubikacích,kde nehrozí riziko jejich kontaminace trusem volně žijících ptáků <.>
<br> Na úřední a elektronické desce obce Dráchov jsou zveřejněny podrobné informace o viru H5N1 (ptačí chřipka) <.>
<br> Dráchov,05.11.2021
Příloha 2
Ptačí chřipka - informace pro drobnochovatele
<br> Influenza drůbeže,známá také jako ptačí chřipka,je virové onemocnění postihující ptáky.Postihuje jak volně žijící ptáky,tak drůbež jako slepice,krůty,kachny a husy.Postižená zvířata mají dýchací potíže,trpí ztrátou chuti a masivně hynou v průběhu 1 —— 2 dnů.K přenosu dochází především trusem nemocných ptáku.Úhyn ptáka na ptačí chřipku lze potvrdit pouze v laboratoři <.>
<br> Inkubační doba je časový úsek mezi kontaktem s původcem nákazy a vzplanutím klinických příznaků.V případě influenzy je to pouze několik dní.První příznaky se obvykle objeví do jednoho týdne <.>
<br> Infikovaná zvířata jsou otupělá a maji načepýřené peří,jsou netečná,odmítají se pohybovat,maji dýchací potíže,jsou apatická (obr.1).Příjem krmiva je výrazně snížen nebo se objeví úplné nechutenství.Rovněž snáška se výrazně snižuje nebo se úplně zastavi.Vejce jsou deformované a mají tenkou skořápku.Některá zvířata vykazují příznaky nachlazení (výtok z nosu,kýcháni).Během jednoho až dvou dnů dochází k vysokému úhynu.Zjišťovány jsou krváceníny a nekrotické změny na hřebínku a IaIůčcích (obr.2),edém hlavy (obr.3).Mohou se objevit otoky a krváceniny na končetinách (obr.4) <.>
<br> Obf- 2 obr.3 obr 4
<br> obr 1
<br> V případě podezření na výše uvedené příznaky u ptáků informujte ihned o události soukromého veterinárního lékaře nebo místně příslušnou krajskou veterinární správu.Nedovolte vstup cizím osobám do postiženého mista
<br> Zásady pro drobnochovatele drůbeže
<br> V rizikových obdobích (jarní a podzimní migrace volně žijících ptáků) výrazně doporučujeme chovatelům drůbeže,která má přístup do venkovních výběhů,tam kde je to technicky a provozně možně,umístěni zvířat uvnitř budov <.>
<br>.ideální je drůbež chovat v uzavřených objektech a chránit ji před kontaktem s volné žijícím ptactvem;
<br>.slepice,kohouty a krůty nedržet společně s vodní drůbeží ;
<br> - v chovech,kde není možno zajistit chov v uzavřeném objektu,přijmout opatření,která v nejvyšš...
Příloha 3
INISTERSTVO ZŽHĚDĚLSTVI
<br> WPTAčí CHŘIPKA
<br> INFORMACE PRO VEŘEjNOST
<br> 51
<br> Co je ptačí chřipka?
<br> Ptačí chřipka je virové onemocnění postihující ptáky.Postihuje jak volně žijící ptáky,tak i drůbež,jako slepice,krůty.kachny a husy.ale i jiné ptáky chované v zajetí.Postižená ta mají dýchací potíže,trpí ztrátou chuti & masivně hynou v průběhu | — 2 dnů <.>
<br>.riziko přenosu ptačí chřipky na člověka? _ u na člověka je nízké.přenos z volně žijících ptáků zatím nebyl od roku
<br> ynučasná forma viru je schopna infikovat člověka pouze ve ' úzkém styku s napadenou drůbeží.Lidé by se mě >“ nejen s podezřelými zvířaty.ale i s jejich trusem
<br> ?? “: příznaky ptačí chřipky u lidí?
<br> ' ověka se nákaza ptačí chřipkou projevuje horečkou,postižením dý zápalem plic.průimovými onemocněními.Pravděpodobnost onemocnění Ii prostředí však je velmi malá.V podmínkách České republiky jde především o ve problém <.>
<br> jak se chránit ? Nejvýznamnější je dodržování zásad osobní hygieny.Důležité je mytí rukou a dezinfekce po každém kontaktu s ptáky nebo jejich exkrementy <.>
<br> Lidé.kteří přicházejí v zaměstnání do kontaktu s drůbeží.by v případě na podezření z nákazy v chovu měli nosit ochranné pomůcky (pracovní oděv.pokrývku hlavy,která zcela ukryje vlasy,ochrannou obuv,omyvatelné ochranné rukavice a ochranné brýle) <.>
<br> Je třeba mít obavu z konzumace drůbežího masa a drůbežích výrobků?
<br> V České republice jsou všechny chovy drůbeže pod přísným veterinárním dozorem,který pečlivě monitoruje zdravotní stav zvířat.Další navazující
<br> kontrolyjsou nastaveny v průběhu zpracování produkce.Kontrolou samozřejmě prochází i dovozy zvířat a masa.Není třeba se obávat,že by se na trh dostalo maso z nakažených zvířat.Po nákupu a při kuchyňském zpracování stačí dbát na základní hygienická pravidla.Běžnou tepelnou úpravou (vaření,pečení,apod.) drůbežího masa a vajec je virus spolehlivě zničen při dosažení 70 0C vjádře potraviny,a to již za jednu sekundu <.>
<br> Pfaklické ...

Načteno

edesky.cz/d/5000040

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dráchov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz