« Najít podobné dokumenty

Obec Kbelnice - Směrnice o příspěvku na školku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kbelnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Směrnice o příspěvku na školku
OBEC KBELNICE
<br>
Zpracující orgán:
<br> OBECNÍ ÚŘAD KBELNICE
<br>
SMĚRNICE
<br> O PŘÍSPĚVKU NA ŠKOLKU
<br>
DRUH NORMY SMĚRNICE
<br> EVIDENČNÍ ČÍSLO 1/2021
<br> ÚČINNOST 1.10.2021
<br> AUTOR / SPRÁVCE
<br>
Podpis autora
<br>
<br>
<br> SCHVALUJÍCÍ
Zastupitelstvo obce
<br> Datum
<br> schválení
<br> 27.10.2021
<br> podpis schvalujícího
<br>
<br>
<br>
<br> DATUM VYDÁNÍ 28.10.2021
<br>
<br> ZRUŠENO
<br>
<br> S účinností ode dne Název normy,kterou bylo zrušeno
<br>
<br>
<br>
<br> ROZDĚLOVNÍK: SEZNÁMEN S VÝŠE UVEDENOU SMĚRNICÍ DNE:
<br> útvar Podpis
<br> Účetní
<br> Starosta
<br> Místostarosta
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Stránka 2 z 2
<br>
Směrnice upravuje zásady a postupy obce při poskytování příspěvku na školné z rozpočtu obce
<br> Kbelnice na docházku dítěte do předškolního zařízení <.>
<br>
<br> 1.Nárok na poskytnutí příspěvku má:
<br> Zákonný zástupce dítěte jako žadatel,které dosáhlo 2 (dvou) let věku a,pokud dítě a současně alespoň
<br> jeden ze zákonných zástupců dítěte má trvalé bydliště v obci Kbelnice po celou dobu poskytování
<br> příspěvku.Dítě navštěvuje předškolní zařízení (dále jen „MŠ“) na území ČR za předpokladu,že:
<br> a) zákonný zástupce dítěte má se zařízením – MŠ sjednánu pravidelnou měsíční docházku dítěte
<br> b) zákonný zástupce podá osobně či prostřednictvím držitele poštovní licence doručí vyplněný
<br> formulář Žádost o poskytnutí příspěvku na školné na obecní úřad Kbelnice,kdy žadatelé a
<br> taktéž rodiče dítěte jsou povinni stvrdit svým podpisem,že se s těmito pravidly seznámili,jakož
<br> i souhlas se zpracováním osobních údajů
<br> c) zákonný zástupce doloží k žádosti o příspěvek doklad o výši a úhradě školného,který vystaví
<br> příslušná MŠ
<br> 2.Žádat o příspěvek na školné lze kdykoliv v průběhu příslušného školního roku,tj.od 1.9.do
<br> 30.6 <.>,součástí žádosti je mimo jiné potvrzení – doklad o výši a úhradě školného a o sjednané
<br> docházce <.>
<br> 3.Příspěvek bude přiznán na docház...

Načteno

edesky.cz/d/4998862


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kbelnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz