« Najít podobné dokumenty

Obec Kbelnice - Směrnice o příspěvku na školku - formulář

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kbelnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Směrnice o příspěvku na školku - formulář
Žádost o poskytnutí příspěvku na školné – Obec Kbelnice 1
<br>
<br> ŽÁDOST
<br> o poskytnutí příspěvku na školné z rozpočtu obce Kbelnice na docházku dítěte do předškolního
<br> zařízení,(dále jen „příspěvek na školné“ nebo „příspěvek“)
<br>
<br> Na základě usnesení Zastupitelstva obce Kbelnice 211027/04 ze dne 27.10.2021 žádám o
<br> příspěvek na školné pro dítě docházející do předškolního zařízení pro dítě:
<br>
<br> Jméno a příjmení:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Datum narození:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Bydliště:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Telefon zákonných zástupců.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br>
<br> Název,adresa,IČO a kontakt předškolního zařízení,které dítě navštěvuje:
<br>
<br>
<br> Sjednaná docházka pravidelná od.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 1 den,2 dny,3 dny,4 dny,5 dní v týdnu (zakroužkujte)
<br> Výše měsíčního školného:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.Kč
<br>
<br> Potvrdil:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> razítko a podpis předškolního zařízení
<br>
<br>
<br> Příspěvek na měsíc.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.školního roku 20.<.> / 20.<.>
<br>
<br> Zákonný zástupce:
<br> matka: otec
Datum narození: Datum narození:
Bydliště: Bydliště:
<br> telefon telefon
<br>
Výplatu příspěvku požaduji zaslat na účet č.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>./.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br>
<br>
<br>
<br> Žádost o poskytnutí příspěvku na školné – Obec Kbelnice 2
<br>
<br> Z důvodu objektivního posouzení mé žádosti souhlasím s tím,že ve smyslu Nařízení Evropského
<br> parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
<br> zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES bude
<br> pracováno s m...

Načteno

edesky.cz/d/4998861


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kbelnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz