« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Slivenec - Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Slivenec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor územního rozvoje
<br>
<br>
<br> Sídlo: M ariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviš t ě: Jungmannov a 35/29,110 00 Praha 1
t el.: Kont akt ní cent rum: 12 444,fax: 236 007 157
e-mail: p os t a@p raha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ
o zahájení řízení o vydání změn vlny 25
<br> Z 3434/25,Z 3435/25,Z 3436/25,Z 3437/25,Z 3438/25 <,>
Z 3439/25,Z 3440/25,Z 3441/25,Z 3442/25,Z 3443/25 <,>
<br> Z 3444/25,Z 3445/25,Z 3446/25 a Z 3447/25
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
<br>
<br> V souladu s § 52 odst.1 ve spojení s § 55 odst.2 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,Magistrát
hlavního města Prahy – Odbor územního rozvoje,jako příslušný orgán územního
plánování,informuje o zahájení řízení o vydání změn Z 3434/25,Z 3435/25,Z 3436/25 <,>
Z 3437/25,Z 3438/25,Z 3439/25,Z 3440/25,Z 3441/25,Z 3442/25,Z 3443/25 <,>
Z 3444/25,Z 3445/25,Z 3446/25 a Z 3447/25 vlny 25 Územního plánu sídelního útvaru
hlavního města Prahy (dále jen „Změny ÚP“) oznámením o konání veřejného projednání
návrhu uvedených změn <.>
<br> Návrhy Změn ÚP byly zpracovány na základě usnesení Zastupitelstva hl.m.Prahy č.16/10
ze dne 16.4.2020,kterými byly schváleny návrhy na pořízení těchto změn zkráceným
postupem pořizování dle § 55a a § 55b stavebního zákona <.>
Magistrát hlavního města Prahy,jako věcně příslušný správní orgán,připravil ve smyslu §
43 odst.4 (poslední věta),§ 54 odst.2 a § 55 odst.2 stavebního zákona a v souladu s
§ 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,návrh na vydání
změn platné územně plánovací dokumentace formou opatření obecné povahy,kterým se
Změny ÚP vydávají <.>
Z důvodu mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví a krizových opatření vlády
v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaným jako SARS CoV-2/ na území
České republiky (dále jen „krizová opatření“) a s odvoláním se na metodi...

Načteno

edesky.cz/d/4998599

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Praha - Slivenec
28. 01. 2023
28. 01. 2023
28. 01. 2023
25. 01. 2023
19. 01. 2023
  ...a další
Více dokumentů od MČ Praha - Slivenec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz