« Najít podobné dokumenty

Obec Malé Hradisko - Zápis ze zasedání zastupitelstva č.30/2021 ze 27.10.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Malé Hradisko.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zapis_zasedani_ozmh_27_10_2021_final[1].pdf [0,39 MB]
Obec Malé Hradisko
<br>
Zápis vč.usnesení č.30/2021 ze zasedání 27.10.2021 Stránka 1
<br>
Z á p i s č.30/2021
<br> z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Malé Hradisko,konaného
<br> dne 27.10.2021 v zasedací místnosti Obecního úřadu Malé Hradisko
<br>
Přítomni: XXXXXX XXXXXXX,Mgr.Vojmír Křupka,XXXXXX XXXXXXX (příchod v XX:XX hod.) <,>
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXXXXX,XXXXXXXX XXXXXXX,XXXXXXX XXXXXX (příchod v XX:XX hod.) <,>
<br> XXXXX XXXXXXX,Vladimíra Voráčková
<br> Nepřítomni a omluveni: XXXXXXXX XXXXXXX
<br> Přítomni občané: X
<br> Zahájení zasedání: XX:XX hodin
<br> Ukončení zasedání: 20:00 hodin
<br>
<br> Program:
<br> 1) Zahájení
<br> 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
<br> 3) Kontrola usnesení
<br> 4) Obecně závazná vyhláška odpadové hospodářství v obci
<br> 5) Záměr prodeje parcely č.167 – pravidla prodeje
<br> 6) Schválení podání žádosti o dotaci MMR DT 117d82210E – Rekonstrukce a přestavba
<br> veřejných budov
<br> 7) Různé – Na vědomí rozpočtové opatření č.12/2021,sněžná fréza
<br> 8) Závěr
<br>
<br> K bodu 1) Zahájení
<br> Zasedání zahájil a řídil podle jednacího řádu obce starosta obce XXXXXX XXXXXXX.Konstatoval <,>
<br> že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno a je na něm přítomno 6 z 9 členů zastupitelstva
<br> obce a tudíž zasedání může právoplatně jednat a usnášet se.Dále starosta obce navrhl vést
<br> diskusi k jednotlivým bodům operativně a přímo <.>
<br> Starosta informoval o platném jednacím řádu zastupitelstva obce a jeho dodržování,nutnosti
<br> zakrytí úst a nosu,o rozmístění členů zastupitelstva obce a hostů v jednací místnosti <.>
<br> Starosta obce přečetl program zasedání zastupitelstva.Následně zastupitele vyzval k jeho
<br> případnému doplnění či změně.Nebylo tomu tak,proto dal o programu hlasovat <.>
<br> Návrh usnesení č.1: Zastupitelé obce schvalují takto navržený program zasedání
<br> zastupitelstva <.>
<br>
<br> Výsledek hlasování
<br> PRO – 6
<br> všichni přítomní zastupitelé
PROTI - 0 ZDRŽEL SE – 0
<br>
<br> Usnesení č...

Načteno

edesky.cz/d/4997022

Meta

Prodej   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Malé Hradisko      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz