« Najít podobné dokumenty

Obec Borušov - Zasedání Zastupitelstva obce 10.11.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Borušov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zasedání Zastupitelstva obce 10.11.2021
Vyvěšeno: 03.11.2021 Sejmuto: 10.11.2021
<br>
<br> INFORMACE
<br> o konání zasedání Zastupitelstva obce Borušov
<br>
<br> v souladu s ustanovením § 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění
<br>
<br> Místo konání: Obec Borušov,Borušov č.60,jídelna Kulturního domu
<br> Doba konání: středa 10.listopadu 2021 od 18:00 hod <.>
<br>
<br> Navržený program:
<br>
<br> 1.Zahájení
<br> 2.Schválení navrženého programu
<br> 3.Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
<br> 4.Rozpočtové opatření č.12/2021
<br> 5.Rozpočtový výhled obce Borušov na roky 2022 - 2024
<br> 6.Smlouva o smlouvě budoucí o připojení nového odběrného místa s ČEZ Distribuce a.s <.>
<br> 7.Smlouva o podmínkách zřízení stavby se Správou a údržbou silnic Pardubického kraje
<br> 8.Prodej pozemku parcela č.261/2 v k.ú.Borušov (odděleného z pozemku p.č.261)
<br> 9.Žádost o prodej části pozemku parcela č.253/1 v k.ú.Borušov
<br> 10.Různé
<br> 11.Diskuse
<br> 12.Závěr
<br>
<br>
<br>
<br> Zasedání je veřejné a jste Srdečně zváni <.>
<br>
<br>
<br> Účastníci zasedání mají povinnost dodržovat aktuální hygienická a protiepidemická nařízení vydaná
<br> Ministerstvem zdravotnictví ČR a Vládou ČR <.>
<br> Povinností účastníků zasedání je použití dezinfekce rukou u vstupu a dodržení vzájemné vzdálenosti 2 m <.>
<br>
<br>
<br> V Borušově dne 03.11.2021
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> …………………………
<br> XXXXX XXXX
<br> starostka obce Borušov
<br>
<br> XXXX-XX-XXTXX:XX:XX+XXXX
XXXXX XXXX

Načteno

edesky.cz/d/4996624

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Borušov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz