« Najít podobné dokumenty

Obec Kbelnice - Záměr prodeje nemovité věci

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kbelnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

záměr prodeje.pdf [0,57 MB]
Obecní úřad KBELNICE
<br> Obec Kbelnice
<br> Tímto vyhlašuje v souladu S 539 zákona č.128 /2000 Sb.o obcích,v platném znění záměr prodat níže uvedené věci.Zastupitelstvo obce Kbelnice bude hlasovat o návrhu prodeje:
<br> - pozemku parc.č.80,o evidované výměře 67 m2,druh pozemku zahrada,zapsáno na listu vlastnictví lOOOlpro katastrální území Kbelnice u Jičína <.>
<br> - pozemku parc.č.94/2,o evidované výměře 527 m2,druh pozemku trvalý travní porost,zapsáno na listu vlastnictví 10001 pro katastrální území Kbelnice u Jičína <.>
<br> - pozemku parc.č.81/2,o evidované výměry 600 m2,druh pozemku orná půda,zapsáno na listu vlastnictví 10001pro katastrální území Kbelnice u Jičína,dle návrhu
<br> geometrického plánu pro rozdělení pozemků č.288-107/2021,vyhotoveným firmou AGEOS - Vojtěch Sole ICO 08834989,který tvoří přílohu tohoto záměru <.>
<br> V Kbelnici dne : 3.11.2021
<br> Vyvěšeno: fl _ M.i? 24
<br> Sejmuto: XXX XXXXX Místostarosta obce Kód obce: Bankovní Spcy'ení: IČO: Adresa: XXXXXX Komerční banka Jičín 00578380 Kbelnice
<br> Tel.: 774 715 479 Účet: 24024541/0í00 mail: oukbelnicc©seznamcz 506 01 Jičín
<br> Kopie katastrální mapy ze dne 25.8.2021
<br> '
<br> (leo
<br> _:w
<br> výměra 600 m2
<br> *“ - m “ || fc? „FÍ/ /
<br> 95
<br> 354/7
<br> 87/7
<br> [“ ev?
<br> návrh geometrického plénu
<br> císlo geometrického plánu 288—107 2021
<br> vyhotovří: AGEOS — Vojtěch Šolc
<br> IBEBS - vonna ml: 0 10 metrů HEWLUČNÍ 354 m
<br> STARÁ HM.50? 51 mann:
<br> k.ú.Kbelnice u Jíčrno

Načteno

edesky.cz/d/4996601


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kbelnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz