« Najít podobné dokumenty

Obec Rokytá - Rozpočtové opatření č.7 obec Rokytá

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rokytá.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument zde ke stažení (543.7 kB)
rČo: 48619836
Obec Rokytá
<br> Opis rozpočtových opatření Období z 9/2027
Rozpočet v Kč
<br> Su Au Uz Np Org Ka OdPa SpPo Zj Změna rozpočtu Text rozpočtu
<br> Popis: 1
231 10 00000
23]- l0 00000
23L 1,0 00000
23I 1,0 00000
231,10 00000
23L 1o 00000
23I I0 00000
23]_ ]_0 00000
237 L0 00000
23L 1,0 00000
23L 1-0 00000
231,l0 00000
23I 1-0 00000
23t I0 00000
231 10 17508
231,l0 98071
23]- 10 9B071
23L 16 17508
23I 16 98071
<br> UelKem za c <.>
<br> 0000 0000 00
0000 0000 00
0000 0000 00
0000 0000 00
0000 0000 00
0000 0000 00
0000 0000 00
0000 0000 00
0000 0000 00
0000 0000 00
0000 0000 00
0000 0000 00
0000 0000 00
0000 0000 00
0000 0000 00
0000 0000 00
0000 0000 00
0000 0000 00
0000 0000 00
<br> Datum:
0000 1113 000
0000 1121 000
0000 12].1 000
2212 6121" 000
221,9 5t,71 000
221,9 612l o00
3399 5]_94 000
3639 5362 000
3745 5139 000
3745 5156 000
3745 5169 000
3745 5175 000
6111 2ll2 000
6171 5137 000
2212 6121,000
6114 5021 000
6114 5139 000
0000 4216 000
0000 4111 000
<br> 20.09.202l Druh: 1
25 000,00 daň z přijrnů FO
<br> 140 000,00 daň z příjmů práv.osob
110 000,00 daň z přidané hodnoty
628 279,51 Inv oprava MK -silnice
92 000,00 záležitosti MK
<br> -2 100 000,00 záležilosti míst.komunikaci
20 000.00 kultura - dary
2 000.00 platby daní a poplatků
<br> 1_20 000,00 zeleň-materiál-stromky
2 000,00 péče o zeleň -poh.hmoty
<br> 30 000,00 péče o zeleň-služby
1 000,00 péče o obec - občerstveni
8 000,00 přijem- brožury
<br> 37 000,00 správa DHDM
l 465 844,00 Inv oprava MK - silnice
<br> 20 000,00 volby do PS PČR
11 000,O0 volby do PS PČR
<br> l 465 844,00 Tnv dotace ze SR MMR
31 000,00 dotace volby do PS PČR
<br> 7 l19 844/ 00 Výdaj e: 329 063,51,Příj my:
<br> Rozdí1 Přijmy - Výdaje: ]- 450 1B0,49
<br>,<,> i
<br> aaaaaaaaaa aaaaaaaa.aaa.aa aaaaaaaaaa.aaa <.>

Načteno

edesky.cz/d/4996561

Meta

Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rokytá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz