« Najít podobné dokumenty

Obec Potvorov - Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Potvorov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ke stažení
MĚSTSKÝ ÚŘAD KRALOVICE
<br> Markova 2,Kralovice PSČ 33141 ODBOR VÝSTAVBY
<br> Váš dopis zn.: 15412121/SÚSPK-P/GP
<br> Ze dne: 12.10.2021
<br> Spis.zn.: OV13643/2021-Tisj Č.j.: ov123494/21 Tisj Vyřizuje: XXXX XXXXX
<br> E-mail: podatelna©kralovicecz Tel.: XXX XXX XXX
<br> Datum: 2.1 12021
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA SILNICÍCH II.A III.TŘÍDY,MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH A ÚČELOVÝCH KOMUNIKACÍCH VEŘEJNÉ PŘÍSTUPNÝCH
<br> Městský úřad Kralovice,odbor výstavby,jako správní orgán příslušný podle š 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o silničním provozu") na návrh,který podala
<br> Správa a údržba silnic Plzeňského kraje,přÍSpěvková organizace,IČO 72053119,Škroupova č.p.1760/18,Jižní Předměstí,306 13 Plzeň
<br> (dále jen "navrhovatel"),podle 5,577 odst.1 písm.c) a š 77 odst.5 zákona o silničním provozu a & 172 a 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") opatřením obecné povahy
<br> stanoví
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
<br> na komunikacích: silnice II.třídy č.193,201,204,205,206,229,231,232,silnice III.třídy č.0274,1803,1806,19310,19311,19312,19313,19314,1934,1939,20125,20126,20127,20128,20129,20130,20131,20132,20133,20134,20135,20136,20137,20138,20139,20140,20140a,20141,20142,20143,20144,20145,20146,20147,20148,2041,2042,2043,20510,20511,20512,20513,20513a,2054,2056,2057,2058,2059,2062,2063,2064,2066,2072,2076,2102,2264,2291,2292,2293,23110,23111,2313,2314,2318,2319 a 23220 okresu Plzeň-sever v rozsahu působnosti Městského úřadu Kralovice,jako obecního úřadu obce s rozšířenou působností (dále jen "silnice II.a III.třídy"),místní komunikace a účelové komunikace veřejně přístupné v místě jejich připojení na dotčené úseky výše uvedených silnic okresu Plzeň-sever v rozsahu působnosti Městského úřadu Kralovice,jako obecm'ho úřadu ...

Načteno

edesky.cz/d/4995320

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Potvorov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz