« Najít podobné dokumenty

Obec Srní - přílohy k zápisu 19.zasedání

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Srní.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

přílohy k zápisu 19.zasedání
„.___? oeecrsš uším saní "" ********** „.<.>.! Zpracov <.>
<br> Došlo: 25.ll).2021 ! / f
<br> Es.<.> dop.—
<br> ____.-.=n=r_>.u_.<.>.<.> „.<.>.„.<.>.—_.<.> -—
<br> Č.j.: Přhehet Ukl- zn-
<br> JJJ Z/
<br> Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v/Plzni Skrétova !$,301 00 Plzeň
<br> PROTOKOL o kontrole č.j.: KHSPL/25262/21/2021
<br> pořízený z kontroly vykonané podle zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád),a podle 5 88 zákona č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“) 1.Pravomoc k výkonu kontroly:
<br> & 82 odst.2 písm.b) zákona č.258/2000 Sb <.>
<br> 2.Kontrolující:
<br> XXXXXX XXXXXXXXXX,služební průkaz č.XX,vedoucí kontrolní skupiny XXXXX XXXXXXXX.služební průkaz č.XXX
<br> Přizvané fyzické osoby a důvod jejich přizváni:,XXXXXXXXX XXXXX.pověření ze dne XX.X.XXXX č.j.KHSPL/25245/2l/202l,Zdravotní ústav se sídlem v Ustí nad Labem — odběr pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu
<br> 3.Místo kontroly: Vodovod pro veřejnou potřebu Srní
<br> 4.Kontrolovaná osoba:
<br> právnická osoba:
<br> Obec Smí,l 13.341 92 Srní.ICO 256081 5.Osobv přítomné na místě kontroly:
<br> kontrolovaná osoba:
<br> povinná osoba:
<br> 6.Kontrola zahájena dne: 30.9.2021 v 10:30 hodin předložením služebního průkazu osobě přítomné na místě kontroly
<br> 7.Předmět kontroly:
<br> Státní zdravotní dozor dle % 82 odst.2 písm.b) zákona 258/2000 Sb.zaměřený na plnění povinností daných & 3_4,100 zákona 258/2000 Sb.a vyhl.č.252/2004 Sb <.>,kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu
<br> 8.Vzorky odebrány: Ano,číslo protokolu o odběru vzorků KHSPL/25263/2l /2021
<br> Poučení: Podle 5 ll odst.2 kontrolního řádu 3 © 90 zákona č.258/2000 Sb.za odebraný vzorek zaplatí orgán ochrany veřejného zdraví příslušný k výkonu kontroly osobě,jíž byl vzorek odebrám náhradu ve výši ceny,za lderou tato osoba
<br> Stitč.1 protokolu o kontrole č.j.KHSPL/25262/21/202l - c...

Načteno

edesky.cz/d/4995168

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Srní      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz