« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Slivenec - Program

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Slivenec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Program
MĚSTSKÁ Č*ŠT :r'.Tfalh'.SUVENEC
<br> UŘADr Es;— SKE c sn ',g/MKLSE ';!ka 154 00 Pra.a as:.ue ef; W,ÉÁČ,!
<br> 5 ly./(vrací) či“ 24 ďas/4245 7 7? %!
<br> Městská část Praha — Slivenec Starostka Městské části Praha-Slivenec podle 5 60,odst.1 zákona č.131/2000 Sb <.>,0 hl.m.Praze
<br> svolává
<br> 27.veřejné zasedání zastupitelstva do zasedací místnosti ÚMČ Praha—Slivenec,K Lochkovu 6/2
<br> na pondělí 8.11.2021 od 17:30 hodin
<br> _.„_(r -!_ 'Í [ 1 ((f (; C.<.>.Í RNDr.XXXX XXXXXXXXXX starostka MČ Praha—Slivenec
<br> Program jednání XX.zasedání zastupitelstva MČ Praha - Slivenec,konaného dne 8.11.2021 od 17:30 hod.v zasedací místnosti ÚMC Praha - Slivenec,].patro
<br> předkládá 1 Zahájení,volba návrhového výboru,ověřovatelů zápisu a schválení programu 2 Slovo starostky,předsedů komisí a výborů 3 34372772021 Přijetí dotace na volby do PS Ekonomický úsek 4 34472772021 Přijetí dotace na Výstavbu bytového domu Ke Smíchovu Ekonomický úsek 5 34572772021 Rozpočtové úpravy Ekonomický úsek 6 34672772021 Přijetí daru na kulturu od LB Minerals Ekonomický úsek “ 7 v ; ? 34772772021 Dodatek c.1 k SOD č.24720217MUS ze dne 26.5.20„1 se spolecnosti stavební úsek Domlstav CZ,a.s.<.>.<.> l ' ' 8 3487277'2021 Dodatek č.1 k SOD č 34720217M US ze dne 15 6 2021 se spo ecnostl stavební úsek Domlstav CZ,a.s.Dodatek č.1 k SOD č.36720217MUS ze dne 21.6.2021 se společností,<,> 9 34972772021 JAVORNÍK-CZ-PLUS,s.r.o.Stalebm “sek Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě užívání pozemků parc.č.<.> 1678,167771,1679,167673,167672,167671,73274,73172,1680,72974,174872,174871,167571,70972,167171,17547328,1681,17547109,175478,17547122,169771,169773,1154,166471,116271,116272,1662,1663,1167711,1167713,137671,165571,1654,1656,47071,46372,10 35072772021 17987109,1657.40,1658,1711,1712,170571,170572,1708,1710,1713,stavební úsek 1715,171471,1716,222730,1717,222718,222717,171871,173171,9472,174072,174071,947138,947139,947153,94750,947264,947190,947255,947232,173173,172271,222731,1772711,...

Načteno

edesky.cz/d/4994143

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Praha - Slivenec
02. 02. 2023
02. 02. 2023
02. 02. 2023
02. 02. 2023
02. 02. 2023
  ...a další
Více dokumentů od MČ Praha - Slivenec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz