« Najít podobné dokumenty

Obec Vidov - Oznámení o připravovaném uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vidov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

oznameni-o-pripravovanem-uzavreni-smlouvy-o-verejnych-sluzbach-v-preprave-cestujicich.pdf
Oznámení o připravovaném uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících
přímým zadáním
<br> dle § 19 odst.2 zákona č.194/2010 Sb <.>,o veřejných službách v přepravě cestujících
a o změně dalších zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br>
<br> Obec Vidov
se sídlem: 370 07 České Budějovice,Vidov 51
IČ: 00581917
<br> Obec Vidov jako objednatel v souladu s § 19 odst.2 zákona č.194/2010 Sb <.>,o veřejných službách
v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoVS“)
formou zveřejnění na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup oznamuje následující
předpokládané uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním
dopravci dle § 18 ZoVS <.>
<br> Identifikační údaje dopravce,s nímž bude smlouva uzavřena:
Dopravní podnik města České Budějovice,a.s <.>
se sídlem: 370 01 České Budějovice,Novohradská 738/40
IČ: 25166115
zápis v OR – spis.značka: B.868 vedená Krajským soudem v Českých Budějovicích
<br> Předpokládaný počet km a rozsah veřejných služeb v přepravě cestujících pro dobu plnění smlouvy
od 01.01.2022 do 31.12.2022:
<br>
a) předpokládaný počet km a rozsah veřejných služeb v přepravě cestujících zajišťované
<br> veřejnou linkovou dopravu (autobusová MHD):
- 6 514 km (předpokládaný průměrný počet kilometrů za rok)
- autobusové linky MHD č.10 (325 010) v územním obvodu a zájmovém území
<br> objednatele
<br>
Předpokládaný rozsah veřejných služeb v přepravě cestujících je uváděn s možností pozdějších změn
v průběhu doby plnění smlouvy,a to ve vazbě na konkrétní rozsah závazku veřejné služby v přepravě
cestujících v průběhu doby trvání smlouvy <.>

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vidov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz