« Najít podobné dokumenty

Obec Láz - Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Láz.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZDE (2.65 MB)
www.3kznacky.cz
<br> Jiráskova 1519,251 01 Říčany
tel.: +420 323 601 237
<br> 3K ZNAČKY s.r.o <.>
<br> INVESTOR:
<br> KRAJ:
<br> OBEC:
<br> Středočeský
<br> MĚŘÍTKO:
<br> DATUM:
FORMÁT A4:
<br> VYPRACOVAL: PŘÍLOHA Č.:KOPIE Č.:
<br> 9/2021
5xA4
<br> PŘÍLOHA:
<br> AKCE:
<br> KOPÍROVÁNÍ A ROZMNOŽOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU 3K ZNAČKY s.r.o <.>
<br> PROJEKTANT: XXXXX XXXXX
<br> X:XXXX
<br> KSÚS p.o <.>
<br> Situace DIO
<br> C
<br> Láz
<br> Láz,III/0181 - Oprava povrchů
<br> LEGENDA
<br> Přechodné svislé dopravní značení
S7
<br> A15
<br> Zábor stavby
<br> Stávající dopravní značení S7
A15
<br> Směrové desky Z4
<br> Objízdná trasa
<br> IP22
<br> UZAVŘENA
<br> SMĚR BOHUTÍN
<br> SILNICE III/0181
<br> PO
ZO
<br> R
"SILNICE III/0181
<br> SMĚR BOHUTÍN
UZAVŘENA"
<br> IS11b
<br> BOHUTÍN
<br> IS1
1c
<br> III/0181
<br> III/0181
<br> BOHUTÍN
<br> LÁZ
<br> B13 3,5t
<br> B20a 30
IS11c
<br> I/1
8
<br> I/18
<br> M
K
<br> IS
11
<br> b
LÁ
<br> Z
LÁ
<br> Z
<br> B133,5t
B1
<br> E13
STAVBY
<br> VOZIDEL
MIMO
<br> Z2
5xS7 typ
<br> 1
<br> 1
1
<br> 1
1
<br> 1
<br> IS
3c
<br> 2
<br> LÁ
Z
<br> IS
11
<br> b
<br> LÁ
Z
<br>
<br> B24b
<br> B2
4a
<br> 50m
R
<br>.2
<br> IP22
<br> UZAVŘENA
SMĚR LÁZ
<br> SILNICE III/0181
<br> PO
ZO
<br> R
"SILNICE III/0181
<br> SMĚR LÁZ
UZAVŘENA"
<br> IP
22
<br> UZ
AV
<br> ŘE
NA
<br> SM
ĚR
<br> LÁ
Z
<br> SI
LN
<br> IC
E
<br> III/
01
<br> 81
<br> PO
ZO
<br> R
"S
<br> ILN
IC
<br> E
III/
<br> 01
81
<br> SM
ĚR
<br> LÁ
Z
<br> UZ
AV
<br> ŘE
NA
<br> "
<br> IS3b
2
<br> LÁZ
<br> 50
m
<br> R
<.> 2
<br> I/18
<br> I/18
<br> III/0181
<br> LÁ
Z
<br> LÁZ
<br> B1
<br> E13
STAVBY
<br> VOZIDEL
<br> MIMO
<br> Z2 5xS7 typ1
<br> 1
<br> 1
<br> 1
<br> 1
<br> 1
<br> B1E3a
150m
<br> IP10a
<br> IP22UZAVŘENA
SMĚR BOHUTÍN
<br> SILNICE III/0181
<br> POZOR
<br> "SILNICE III/0181
<br> SMĚR BOHUTÍN
UZAVŘENA"
<br> IS11b
<br> BOHUTÍN
<br> III/0181 III/0181
<br> III/0181
<br> BOHUTÍN
<br> MK
<br> MK
<br> LÁZ
<br> S7
A15
<br> B20a
30
<br> C-1C-2C-3C-4
<br> Sm
ěr
<br> Vra
nov
<br> ice
<br> Směr Boh...
ZDE (287.77 kB)
Váš dopis:
Spisová značka: SZ MeUPB 93489/2021
Číslo jednací: MeUPB 96100/2021/OSH/Paz
Datum: 14.10.2021
<br>
Vyřizuje: Mgr.XXXXX XXXXXXXXXX
E-mail: petra.pazderkova@pribram.eu
Telefon: XXX 402 528
<br> Oznámení veřejnou vyhláškou
<br> opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu
<br>
<br>
Městský úřad Příbram,Odbor silničního hospodářství,jako příslušný správní orgán dle ust.§ 124 odst.6
zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějš ích předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),v platném
znění a podle ust.§ 171 a ust.§ 173 zákona č.500/2004 Sb.(správní řád),na základě posouzení
žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č.III/0181 a místních komunikacích v obci Láz
<br> (k.ú.Láz),podané dne 08.10.2021 žadatelem 3K značky s.r.o <.>,IČO: 25056271,Jiráskova 1519/8 <,>
Říčany,251 01 Říčany u Prahy (dále jen „žadatel“),plnomocně zastupujíc í společnost ČNES dopravní
stavby,a.s <.>,IČO: 47781734,Zalánská 759,262 42 Rožmitál pod Třemšínem,a po projednání
<br> s dotčeným orgánem Policie ČR <,>
<br>
stanovuje
<br>
v souladu s ustanovením § 124 odst.6 a na základě ustanovení § 77 odst.1 písm.c) výše uvedeného
zákona ve znění pozdějš ích předpisů a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu
<br> na pozemních komunikacích (v platném znění) <,>
<br>
přechodnou úpravu provozu
<br>
na silnici č.III/0181 a místních komunikacích v obci Láz (k.ú.Láz) za níže uvedených podmínek pro
její realizaci:
<br>
1.Druh úpravy: přechodná
2.Způsob úpravy: Umístění přechodného dopravního značení (DZ),které bude provedeno
<br> podle předloženého dopravně inženýrského opatření (DIO),odsouhlaseného Policií ČR,KŘ DI
Příbram pod č.j.KRPS-249465-1/ČJ-2021-011106,které je nedílnou součást í tohoto stanovení <.>
<br> 3.Na komunikacích: silnice č.III/0181 a místní komunikace
<br> 4.Místo: obec Láz
5.Důvod úpravy: oprava povrchu silnice č.III/0181 spojená s ú...

Načteno

edesky.cz/d/4991182

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Láz      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz