« Najít podobné dokumenty

Obec Potvorov - Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Potvorov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ke stažení
MĚSTSKÝ ÚŘAD KRALOVICE
<br> Markova 2,Kralovice PSČ 33141 ODBOR VÝSTAVBY
<br> Váš dopis zn.:
<br> Ze dne: 18.10.2021
<br> Spis.zn.: (JV/35521202 l-Tisj Č.j.: OV/22953/21 Tisj Vyřizuje: XXXX XXXXX
<br> E-mail: podatelna©kralovicecz Tel.: XXX XXX XXX
<br> Datum: 25.10.2021
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
<br> Městský úřad Kralovice,odbor výstavby,jako správní orgán příslušný podle 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu") na návrh,který podal
<br> ROBSTAV k.s <.>,IČO 27430774,Mezi vodami č.p.205/29,Praha 4-Modřany,143 00 Praha 412
<br> (dále jen "navrhovate1"),podle 5 77 odst.1 písm.c) a & 77 odst.5 zákona o silničním provozu a 5 172 a 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") opatřením obecné povahy
<br> s t a n o v i přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
<br> komunikace: silnice 11/201,111/201 37,111/201 33,111206 2,místní komunikace Trojany-Bukovina,místní komunikace Potvorov—Remešín,místní komunikace Potvorov—Bukovina
<br> v místě: viz příloha „situace dopravního značení“ termín: 25.10.2021 — 30.11.2021 důvod:: oprava silnice 111/201 38 vcelém jejím průběhu; dopravní značení uzavírek a
<br> objízdných tras
<br> dopravní značení: viz příloha „situace dopravního značení“
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
<br> 1.Přechodná úprava provozu je realizována v souladu s pravomocným rozhodnutím silničního správního úřadu o povolení uzavírek spiszn.OV/3536/2021-Tisj & o povolení zvláštního užívání spis.zn.<.> OV/3534/2021—Tisj (dálejen "rozhodnutí") <.>
<br> 2.Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,technickou normou ČSN EN 12899-1 a technickými...

Načteno

edesky.cz/d/4988740

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Potvorov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz