« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Slivenec - Opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Slivenec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opatření obecné povahy
MĚSTSKÁ Chora “AHA-ESLJVENEC UŘA-L'- nirvana ČÁSTI -.<.> ',__ 1-— x | ' f 1 <.>,<,> n„awf_%%w
<br> 54 00 Praha Epam-o' =.':-:' v
<br> \
<br> 171,-er líh/0%!
<br> [.PČ rzí/Ž) ' 4' 4,7 lllllllllllllllllllllllIll llllllllllli Illlllll mcosxaidLokn MIĚvSTSKÁHČÁST Prompt s URAD MESTSKE CASTI ODBOR DOPRAVY Chládek & Tintěra,a.s <.>
<br> Nerudova 1022116
<br> 412 01 Litoměřice
<br> IC: 627 43 881 Č.j.: MCOS 2238841202110DPfMach V Praze: 19.10.2021 Vyřizuje: XXXXXXXX XXXXX Telefon: XX? XXX XXX
<br> Opatření obecné povahy Městská část Praha 5,Úřad městské části Praha 5.odbor dopravy,jako orgán obce s rozšířenou působností dle ust.% 124,odst.6,zákona č.36112000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,a dále podle ust.ši ?] a ©173,odst.1,zákona č.50012004 Sb.<.> správní řád v platném znění,v návaznosti na © 77,odst.5,zákona č.36112000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti ze dne 14.10.2021 vydává
<br> podle ust.š 77,odst.1,písm.c) a 5 78,zákona č.36112000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,a vyhlášky č.29412015 Sb <.>,kterou se provádí zákon o provozu na pozemních komunikacích
<br> opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích NN745,Za Knotkem a na přilehlých komunikacích
<br> spočívající v umístění přechodného dopravního značení a zařízení dle přiložené dokumentace,kteráje nedílnou součástí tohoto stanovení,v termínu dle rozhodnutí o uzavírce,za níže uvedených podmínek
<br> projeho realizaci:
<br> a) Osazení dopravního značení a zařízení bude provedeno vsouíadn s vyjádřením PČR KŘ ní.rn.Prahy,OSDP č.j.: KRPA-2744 79—1/ČJ-2021-0000DŽ ze dne 18.10.2021,\whíáškon č,294/2015 Sb„ kterou se provádějí pravídía provozu na pozemních komunikacích v píainém znění,TP 66 0 Č SN —EN 12899-1 <.>
<br> 13) Dopravní značení a zařízení musí bý! v reflex...

Načteno

edesky.cz/d/4988299

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Praha - Slivenec
28. 01. 2023
28. 01. 2023
28. 01. 2023
25. 01. 2023
19. 01. 2023
  ...a další
Více dokumentů od MČ Praha - Slivenec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz