« Najít podobné dokumenty

Obec Borušov - Oznámení záměru prodeje části pozemku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Borušov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení záměru prodeje části pozemku
Obec Borušov
<br> OZNÁMENÍ ZÁMĚRU
<br> Obec Borušov zveřejňuje podle 5 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> záměr prodat
<br> část níže uvedeného pozemku ve vlastnictví obce Borušov,zapsaném na listu vlastnictví č.10001 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj,Katastrální pracoviště Svitavy:
<br> nová pozemková parcela č.261/2 - obec: Borušov,katastrální území: Borušov evidované výměra: 498 m2,druh: ostatní plocha
<br> jedná se o oddělený pozemek : pozemkové parcely č.261 dle geometrického plánu č.125-251/2021 ze dne 23.08.2021 <.>
<br> Bližší informace o prodeji pozemku lze získat na níže uvedených kontaktech <.>
<br> Zájemci se mohou ktomuto záměru vyjádřit a podat své nabídky,které musejí být písemně doručeny na obecní úřad nejpozději do středv 10.11.2021 do 12:00 hod <.>,později podané žádosti budou vyřazeny <.>
<br> V případě obdržení více žádostí bude kupující vybrán hlasováním zastupitelstva <.>
<br> Obec si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z podaných žádostí <.>
<br> Tento záměr prodeje byl projednán Zastupitelstvem obce Borušov na veřejném zasedání dne 23.06.2021,usnesením č.03/2021 <.>
<br> Le „ ka Digitálně podepsal Šedá LEHKE
<br> XXXXX XXXX V,Datum: XXXX.XXXX starostka Obce Sed & 20:38:17+02'00'
<br> (mec Bonnem! -f:n: 00570075 HHÍI šou; č.p.50
<br> M! 7:1.“Arvavsqá Webová
<br> Vyvěšeno dne: 25.10.2021 Sejmuto dne: 10.11.2021
<br> Obec Borušov,Borušov E.60,571 01 Moravská Třebová,Ičo: 00579475,DIČ: c200579475 Bankovní spojení: KB,a.s.Moravská Třebová,č.ú.31327591/0100 ID datové schránky: ehy384f,www.borusov.cz Mobil starostka: 724 183 451,e-mail: obec© borusov.cz Úřední hodiny: pátek17:00 - 19:00
<br> mm:
<br> 11.1._ '.ál'Slil PCMCIA
<br> VÝKAZ DOSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJÚ KATASTRU NEMOVITOSTÍ
<br> Dosavadní stav Nový stav Označení Výmin parcely Druh mmm Umučení výmlra parcely Druh poz-mim Typ suvhy Způs.PWM “ slam OWBM ld'l vztahů Dumku am" WM 011 mailni: pumu 01.11: u.<.>.Wmin dilu O...

Načteno

edesky.cz/d/4988070

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Borušov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz