« Najít podobné dokumenty

Obec Láz - návrh rozpoctu DSO Pribram na rok 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Láz.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZDE (126.04 kB)
Návrh rozpočtu Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram 2022
<br> Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Schválený 2021 Předpoklad 12/21 Návrh 2022
<br> Neinvestiční přijaté transfery od obcí 0 4121 520 000 520 000 520 000
<br> Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0 4122 0 500 000 0
<br> Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3900 2324 120 000 168 600 0
<br> Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6171 2111 120 000 120 000 120 000
<br> Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované 6171 2119 1 000 10 000 20 000
<br> Příjmy z úroků 6171 2141 300 16 20
<br> Celkem příjmy 761 300 1 318 616 660 020
<br> Rozpočtové výdaje Paragraf Položka schválený 2021 Předpoklad 2021 Návrh 2022
<br> Platy zaměst.v prac.poměru vyjma zaměs.na služ.místech 3900 5011 0 31 502 0
<br> Povinné pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 3900 5031 0 7 813 0
<br> Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3900 5032 0 2 835 0
<br> Platy zaměst.v prac.poměru vyjma zaměs.na služ.místech 6171 5011 880 000 850 000 880 000
<br> Ostatní osobní výdaje 6171 5021 36 000 24 000 36 000
<br> Povinné pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 6171 5031 210 000 209 000 210 000
<br> Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 6171 5032 90 000 76 000 80 000
<br> Povinné pojistné na úrazové pojištění 6171 5038 3 400 2 774 3 400
<br> Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6171 5137 1 000 0 0
<br> Nákup materiálu jinde nezařazený 6171 5139 5 000 0 0
<br> Úroky vlastní 6171 5141 0 2 0
<br> Voda 6171 5151 2 500 0 1 000
<br> Teplo 6171 5152 700 1 373 2 100
<br> Plyn 6171 5153 0 0 0
<br> Elektrická energie 6171 5154 3 300 239 1 500
<br> Služby elektronických komunikací 6171 5162 4 800 4 000 4 500
<br> Poštovní služby 6171 5161 1 000 123 500
<br> Služby peněžních ústavů 6171 5163 3 500 3 440 4 000
<br> Nájemné 6171 5164 69 000 51 318 75 000
<br> Konzultační,poradenské a právní služby 6171 5166 0 34 062 0
<br> Služby školení a vzdělávání 6171 5167 2 000 0 0
<br> Nákup ostatních služeb (KEO) 6171 5169 ...

Načteno

edesky.cz/d/4986022


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Láz      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz