« Najít podobné dokumenty

Obec Panoší Újezd - Kotlíkové dotace 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Panoší Újezd.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Otázky a odpovědi-kotlíkové dotace (196.61 kB)
OTÁZKY A ODPOVĚDI
<br>
V roce 2020 jsme měli příjmy vyšší,ale nyní se moje situace změnila (odchod do důchodu),mohu si podat
<br> žádost?
<br> Rozhodné je,v jaké životní situaci se budete nacházet v okamžiku podání žádosti o kotlíkovou dotaci.Pokud budete
<br> patřit do skupiny,která musí prokázat příjmy,pak prokazujete příjmy za rok 2020.Pokud nebudete muset
<br> prokazovat příjmy (např.v případě odchodu do důchodu),pak neprokazujete příjmy,i když jste v roce 2020 příjmy
<br> měli <.>
<br>
<br> Mám mimo kotle s ručním přikládáním 1.nebo 2.emisní třídy ještě další zdroj vytápění,mám na dotaci
<br> nárok?
<br> Pokud je/byl kotel na ruční přikládáním 1.nebo 2.emisní třídy v provozu a schopen vytopit celý dům nebo byt a
<br> tento kotel vyměníte za jeden z možných zdrojů,lze na výměnu kotle získat dotaci.Další záložní zdroj je z pohledu
<br> dotace irelevantní <.>
<br>
<br> Jsme s manželkou v jedné domácnosti s dětmi,ale nejstarší vydělávající syn již s námi nežije,bude se také
<br> započítávat do příjmu domácnosti?
<br> Nebude.Započítávají se pouze osoby,které v nemovitosti skutečně bydlí a to k datu podání žádosti <.>
<br>
<br> Mohu začít s výměnou již nyní?
<br> Uznatelné výdaje budou od 1.1.2021.Lze tedy žádat jak na realizace výměny již uskutečněné po 1.1.2021 <,>
<br> probíhající,nebo začít s výměnou až po schválení žádosti <.>
<br>
<br> Bude se dotazníkový formulář podávat i v tištěné podobě?
<br> Ne,pouze v elektronické podobě <.>
<br>
<br> Mám revizi kotle staršího data,vadí to?
<br> Nevadí,doklad nám slouží k ověření emisní třídy původního zdroje <.>
<br>
<br> Nemám na kotli žádný štítek,vadí to?
<br> Nevadí,údaje o kotli,které jsou rozhodné pro oprávněnost dotace,jsou uvedeny také v revizi ke starému kotli
<br> (Dokladu o kontrole technického stavu a provozu stávajícího spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o
<br> jmenovitém tepelném příkonu 10-300 kW včetně).Tento doklad bude přílohou žádosti <.>
<br>
<br> Může být žadatelem vlastník,který v d...
Informace ke kotlíkovým dotacím 2021 (268.42 kB)
KOTLÍKOVÉ DOTACE 2021+ VE STŘEDOČESKÉM KRAJI
<br>
Základní informace:
<br> Středočeský kraj zahájil na svých webových stránkách dotazníkové šetření k průzkumu zájmu o 4.výzvu kotlíkových
<br> dotací,která bude určena především pro nízkopříjmové domácnosti se zájmem výměny starého kotle na tuhá
<br> paliva s ručním přikládáním 1.a 2.emisní třídy za nový zdroj vytápění - kotel na biomasu,tepelné čerpadlo <,>
<br> nebo plynový kondenzační kotel <.>
<br>
<br> Jak vyplnit formulář dotazníkového šetření?
<br> Dotazníkový formulář je možné vyplnit elektronicky ZDE.Tento dotazník není závazná žádost o kotlíkovou dotaci <.>
<br> Středočeskému kraji slouží pouze k poskytnutí základních informací o budoucím žadateli,jeho nemovitosti a
<br> požadovaném zdroji vytápění a zároveň pro stanovení výše alokace finančních prostředků na kotlíkové dotace pro
<br> Středočeský kraj z Operačního programu Evropské unie.Oficiální formulář žádosti 4.výzvy kotlíkových dotací bude
<br> zveřejněn v průběhu jara 2022 <.>
<br>
<br> Jaká je výše podpory a za jaký typ zdroje si mohu původní kotel vyměnit?
<br> Výše podpory je 95 % ze způsobilých výdajů do maximální výše dotace.Maximální dotace záleží na druhu nového
<br> kotle:
<br>  plynový kondenzační XXXXX XXX.XXX XXX,- Kč
<br>  tepelné čerpadlo max.130 000,- Kč
<br>  kotel na tuhá paliva (biomasa) – se samočinnou dodávkou paliva max.130 000,- Kč
<br>  kotel na tuhá paliva (biomasa) – s ruční dodávkou paliva,max.130 000,- Kč
<br> včetně akumulační nádrže*
<br>
<br> *v případě nákupu nového kotle na biomasu s ručním přikládáním je povinností žadatele pořídit i akumulační nádobu,a to o objemu,který je určen výkonem kotle - 55 l
<br> vody na 1 kW výkonu kotle <.>
<br>
<br> Kdo si může zažádat o dotaci?
<br> Žadatel (= konečný uživatel),který je vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu,bytové jednotky v bytovém
<br> domě,nebo trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci,který zároveň v rodinném domě,bytu nebo trvale obývané
<br> stavbě pro ro...

Načteno

edesky.cz/d/4984294

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Panoší Újezd      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz