« Najít podobné dokumenty

Obec Děpoltovice - 21. zasedání Zastupitelstva obce Děpoltovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Děpoltovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

21. zasedání Zastupitelstva obce Děpoltovice
Obec Děpoltovice Obecní úřad Děpoltovice
<br> Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Děpoltovice
<br> Obecní úřad Děpoltovice v souladu s ustanovením © 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb.o obcích,v platném znění,informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Děpoltovice
<br> 21.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DĚPOLTOVICE SE KONÁ:
<br> 20.10.2021 V 17 HODIN Obec Děpoltovice-společensg' Sál,čp.44
<br> Program zasedání:
<br> 1.) Zahájení — určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu 2.) Schválení programu
<br> 3.) Rozpočtové opatření
<br> 4.) Záměry na prodej
<br> 5.) Záměr na pronájem pozemku p.č.851/69 k.ú.DěpoItovice 6.) Různé
<br> 7.) Diskuse
<br> XXXXXXXX XXXXXXXX starostka obce
<br> Vyvěšeno dne: XX.XX.2021 Sejmuto dne: 20.10.2021
<br> knnéh ne2.1.221 17: h in <.>
<br> 1.) Zahájení zasedání zastupitelstva
<br> Zasedání zastupitelstva obce Děpoltovice (dále též jako „zastupitelstvo — ZO“ ) bylo zahájeno v 17,00 hodin,starostkou obce Stěpánkou Luxíkovou (dále jako „předsedající').Přítomno je 5 zastupitelů viz prezenční listina,zastupitelstvo je usnášeníschopné <.>
<br> Omluveni: XXXX XXXXXXXX,Ing.XXX XXXXXXXX Konání zastupitelstva bylo řádně zveřejněno na úřední a elektronické desce obce Děpoltovice <.>
<br> Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu <.>
<br> Předsedající navrhla určit ověřovatele zápisu Jaroslava Kareše a XXXXXXXX XXXXXXXX,zapisovatele Lenku Get'kovou.Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům a zastupitelům,k návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy <.>
<br> Výsledek hlasování: pro: 5 proti: 0 zdrželi se: 0
<br> Usnesení č.1: ZO Děpoltovice schvaluje ověřovatele zápisu Jaroslava Kareše a XXXXXXXX XXXXXXXX,zapisovatele Lenku Geťkovou <.>
<br> Z.) Schválení programu
<br> 1.) Zahájení — určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu 2.) Schválení programu
<br> 3.) Rozpočtové opatření
<br> 4.) Záměry na prodej pozemků
<br> 5.) Záměr na pronájem pozemku p.č.851/ 69 k.ú.Děpoltovice 6.) Různé
<br> 7.) Diskuse
<br> Výsledek hlasov...

Načteno

edesky.cz/d/4984261

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Děpoltovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz