« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Slivenec - Oznámení PRE

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Slivenec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení PRE
s'rsm ČÁST pm:-_ \ a.snveaac Ú.AD |“ LST-ah ' "rRSTI
<br> ÍV/M/ r< „; Ča:- (T): :ďóf/yš 0/5 (M 2? A? %
<br> [P[R PREdistribuce,a.s.“17%“,e.„7 „.„ <,>
<br> PREdistrihuce,a.s <.>
<br> Svornosti 319911951,150 00 Praha 5 Eši Na Hroudě 1492!4,100 05 Praha 10 IČ: 27 37 65 16 Poruchová linka distribuce: 1236 poruchy©pre.cz,www.predistribuce.cz
<br> OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ— DODÁVKY— ELEKTŘINY
<br> dle 5 25 odst.5 zákona č.45831000 Sb <.>,energetický zákon,ve znění pozdějších změn
<br> Z důvodů provádění plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy PREdistribuce,a.s <.>,bude přerušena dodávka elektřiny pro odběrné místo (mlsta):
<br> Praha 5-Holyně,U Náhonu 102
<br> dne: 33.11.2021
<br> od: _gš.00 hod.do: 15:00 hod.od: ----------- — hod.do: -— ----------- hod <.>
<br> Dodávka elektřiny bude obnovena bezprostředně po provedení plánovaných prací.Děkujeme za pochopení.'
<br> Práce se souhlasem PREdistxibuce,a.s <.>,provádí:
<br> Firma: ENERGO Praha s.r.o <.>
<br> Jméno & příj mení pověřené osoby: XXX XXXXXXXXX
<br> Adresa: _U Krčského nádraží XXX!XX,Praha X-Krč
<br> Telefon: 602 211 051,emailzjen.prochazkaQenerggE-ahmcom
<br> Datum VYstavení: Podpis a razítko: ENERGO PRAHA s el.sr.<.> o
<br> 21.10.2021
<br> MLSIQKŘ \.nfilí náš.-“Lk Š' L!VENEC
<br> r.<.> :ori-f- sr: Kašna: ZM.<.> - “ČN—ch-Íf-a „ (51 :mvcncc,; (Jj/ZŽ'
<br> "DMR PREdistribuce,a.s.rzí/„moe „fr./w - yávzlf/FWW.?„
<br> PREdistribuee,a.s <.>
<br> Svornosti 319901913,150 00 Praha 5 Na Hroudě 1492f4,100 05 Praha 10 IČ: 27 37 65 16 Poruchová linka distribuce: 1236 poruchy©pre.cz,www.predistribuce.cz
<br> OZNÁMENÍ o PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
<br> dle 5 25 odst.5 zákona č.45812000 Sb <.>,energetický zákon.ve znění poxdčjšícll změn
<br> Z důvodů prováděm plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy PREdistnbuce,a.s.bude přerušena dodávka elektřiny pro odběrné místo (místa):
<br> Praha S-Holyně,nl.ll Smolnic č.p.:38,39,44,uLU Náhonu č.p.:54,59,58,1161,1240,62,56,č.parc.:1792!65,1792166
<br> dne: _l_0.11.2021
<b...

Načteno

edesky.cz/d/4983834

Meta

Výpadek elektřiny  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Praha - Slivenec
28. 01. 2023
28. 01. 2023
28. 01. 2023
25. 01. 2023
19. 01. 2023
  ...a další
Více dokumentů od MČ Praha - Slivenec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz