« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Stanovení DZ VPS Velkopavlovická 17 - veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Velkopavlovicka_17_tisk.pdf
po zaplacení ceny <.>
<br> místní komunikace nebo jejich úseky,jež lze užít ke stání vozidel jen
s příslušným nařízením statutárního města Brna,kterým se vymezují
roku,nejdéle však do zavedení oblasti placeného stání,v souladu
pro zřizování vyhrazeného parkovacího stání na dobu jednoho
o povolení zvláštního užívání silnice nebo místní komunikace
- BKOM souhlasí za vlastníka komunikace s vydáním rozhodnutí
<br> Pozn.: - DZ bude realizováno podle TP 65 a TP 133
<br> UL.VELKOPAVLOVICKÁ 17 - MK
<br> 9.8.2021
<br> Souhlasíme se ZUK
<br> Brněnské komunikace
<br> 639 00 Brno | IČ: 507 33 098 | DIČ: CZ 607 33 098
<br> Renneská třída 787/1aBrněnské komunikace a.s <.>
<br> KONTROLOVALVYPRACOVAL
<br> NÁZEV VÝKRESU: ČÍSLO VÝKRESU
<br> VEDOUCÍ ÚDI GENER.PROJEKTANT
<br> ING.A.HAVLÍČEK ING.M.PERNICA
<br> OBJEDNATEL DOKUMENTACE: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
<br> NÁZEV AKCE:
<br> DATUM
<br> PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉHO OBČANA
VYHRAZENÉ PARKOVÁNÍ
<br> FORMÁT
<br> STUPEŇ
<br> MĚŘÍTKO
<br> Č.ZAKÁZKY
<br> 01.1
<br> 1:500
<br> A4
<br> ČÍSLO PARÉ
<br> 0558-2021
ULICE VELKOPAVLOVICKÁ 17 - MK
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> komunikace
<br> Brněnské
<br> ÚTVAR DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ
<br> Z.MAREČKOVÁ Z.MAREČKOVÁ
<br> SRPEN 2021
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ STÁVAJÍCÍ
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NAVRHOVANÉ
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ RUŠENÉ
<br> LEGENDA:
<br> B 1
<br> B 1
<br> Instalovat
<br> V 1a
<br> V 1a
Instalovat
<br> V 1a
<br> B 1
<br> OdstranitOdstranit
<br> S
<br> 17
<br> 19
<br> 21
<br> Velkopavlovická
SL
<br> SL
<br> SL
<br> B
2
<br> V
e
lk
<br> o
p
a
v
lo
<br> v
ic
<br> k
á
<br> SL
<br> E 8a
<br> B 28
<br> IP 10a
<br> SL
<br> 2,31,2
2,3
<br> 1
2
<br> 3,0
<br> 3
<br> 2,5
<br> 3.1BK 6979
E 13 INSTAL
<br> OVAT
<br> 2.8B4 1704
E 13
<br> 1.4AL 1753
E 13
<br> RÉSERVÉ
<br> IP 12
<br> V 10f
INSTALOVAT
<br> 3,4
<br> 6
<,> 0
<br> 5
<,> 0
<br> RÉSERVÉ
<br> IP 12
<br> 7B3 5497
<br> E 13
<br> Na začátku úseku
<br>
2021-09-06T14:05:09+0200
0553858_21_Vinohrady_Velkopavlovicka_17.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna |Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 |601 67 Brno|ID datové schránky: a7kbrrn |www.brno.cz
<br> 1
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0413117/2021 VYŘIZUJE: Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX Brno XXXX-XX-XX
<br> Č.J.: MMB/XXXXXXX/XXXX/HED TEL./E-MAIL: 542 174 131/hedlova.jaroslava@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
Magistrát města Brna,Odbor dopravy,jako věcně a místně příslušný orgán státní správy podle § 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o silničním provozu) a podle § XXX a následně části šesté zákona
<br> č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) na základě žádosti
<br> o stanovení úpravy provozu na místní komunikaci a po předchozím projednání s Policií ČR,MŘP Brno,DI
<br> BM,PDI viz č.j.: KRPB-143869-1/ČJ-2021-0602DI,ze dne 01.09.2021,v kontextu čj.: KRPB-145686-1/ČJ-
<br> 2021-0602DI,§ 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu
<br> stanoví místní úpravu provozu na místní komunikaci ul.Velkopavlovická 17
<br> spočívající v doplnění dodatkové tabulky (E 13) s uvedením registrační značky vozidla 1BK 6979
<br> a v instalaci vodorovného dopravního značení vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce
<br> postiženou nebo těžce pohybově postiženou (V 10f) dle přiložené výkresové dokumentace <.>
<br>
<br> Platnost tohoto stanovení je podmíněna vydáním rozhodnutí,kterým bylo pravomocně povoleno zvláštní
<br> užívání komunikace <.>
<br>
<br> Odůvodnění
<br>
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy stanoví místní úpravu provozu na místní komunikaci Velkopavlovická 17
<br> na základě žádosti o stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci z důvodu zřízení vyhrazeného
<br> parkování pro osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově post...

Načteno

edesky.cz/d/4983524

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz